PARP - wszystko dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Jeśli prowadzimy małą lub średnią firmę, to można uzyskać tutaj informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem nim oraz dostępnych instrumentów wsparcia (w tym funduszy unijnych). Dostępna jest wyszukiwarka dotacji. więcej

Fundusze pożyczkowe - pożyczki, doradztwo

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Strona przeznaczona przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek, przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. więcej

Fundusz Mikro - pożyczki dla małych firm

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości promujący rozwój małych przedsiębiorców. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości przez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego - fundusz kredytu technologicznego

Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego są udzielane kredyty technologiczne, przeznaczone na inwestycje wdrażające nowe technologie. Beneficjentem kredytu technologicznego może być mały (w tym mikro), średni oraz duży przedsiębiorca. Obowiązuje różny tryb przyznawania kredytu - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, co wiąże się z udzielaną równocześnie pomocą publiczną, tzn. prawem do częściowego umorzenia części kredytu technologicznego. więcej

Dotacje z funduszy strukturalnych

W okresie programowania 2007 - 2013 mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków zgromadzonych w Regionalnych Programach Operacyjnych, opracowanych indywidualnie przez każde województwo. Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych i funduszy strukturalnych znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich. Dla mieszkańców województwa podlaskiego polecamy przede wszystkim Wrota Podlasia.

Wojewódzki Urząd Pracy - dotacje unijne - 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy

Jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną, to dzięki działaniu 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" możesz uzyskać aż do 40 tys. zł z dotacji unijnej na założenie własnej firmy. Dotyczy to też osób planujących powrót z zagranicy. Zainteresowani powinni odwiedzać stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku gdyż ta jest instytucja pośrednicząca wdrażaniu działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie