O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy. Każdy złożony wniosek zostanie zweryfikowany pod względem oceny punktowej. Przyznana liczba punktów będzie decydować o kolejności przyznania pomocy w poszczególnych województwach.

Przyznana premia w wysokości 100 tyś. złotych będzie wypłacona w dwóch ratach. Pierwsze 80% zostanie wypłacone gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji drugie 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.                                                                                                            

                                                                                                              

Więcej informacji na temat wsparcia znajdziemy na http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html

Anna Wróblewska

PZDR Sejny

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie