W poniedziałek ruszył nabór wniosków; potrwa do 23 sierpnia. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznaczy 60 mln zł z funduszy unijnych trafi do podlaskich małych i średnich firm na innowacyjne inwestycje.
Pieniądze będzie można zdobyć m.in. na rozbudowę przedsiębiorstwa czy zmianę w procesie produkcyjnym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty, oraz na inwestycje w nowoczesne maszyny czy sprzęt produkcyjny. Można inwestować w rozbudowę, innowacyjne udoskonalanie produkcji, innowacje produktowe czy nowoczesny marketing.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 60 do 70 proc. kosztów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
Jest to pierwszy taki konkurs dla przedsiębiorców z regionu. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 konkurs, którego rozstrzygnięcie zaplanowano w styczniu 2017 roku.
Wśród kryteriów oceny wniosków o dotacje są m.in. innowacyjność, wdrażanie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, sprzedaż na eksport, ale też eko innowacyjność, czyli np. czy dany projekt będzie służył ograniczeniu negatywnego wpływu danej produkcji na środowisko, czyli ograniczenie odpadów przy produkcji. Natomiast kryterium nie jest tworzenie nowych miejsc pracy.
Do końca roku zostanie w ramach RPO ogłoszonych jeszcze kilka konkursów dla przedsiębiorców. Będzie to m.in. specjalny konkurs dla firm z podlaskich gmin, które mają na swoim terenie minimum 18,3 proc. powierzchni objętej ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Taki konkurs z pulą 20 mln zł ruszy we wrześniu.
Natomiast w październiku ruszy również nabór w konkursie na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach 100 mln zł., oraz w konkursie na centra logistyczne 40 mln zł.

 

Robert Aleksiejuk
PZDR Hajnówka

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie