Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa (17.05.2016 roku ) na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2022 jeszcze w II półroczu 2016 roku planowany jest naborów wniosków z :

EFS( Europejski Fundusz Społeczny) na :
Typ 1 – programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową - 724 000 zł,
Typ 6 – programy aktywności lokalnej- na 1492 000 zł
oraz z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na :
Typ 1 –kolektory-2 263 000,00 zł
Typ 9 –rewitalizacja małej skali -1367 000,00 zł
Typ 10 -inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego- 340 000,00 zł

Terminy naborów nie są jeszcze znane. Natomiast ogłoszenia o naborze wniosków umieszczone zostaną na stronie internetowej LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 przed planowanym terminem rozpoczęcia składania tych wniosków.
W tej chwili trwa od 25.07.2016 roku rekrutacja do projektu „Wspieramy seniorów” dla osób powyżej 60 roku życia z terenu powiatu grajewskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Będą odbywały się takie zajęcia jak: – koło ogrodnika, – wieczorki poetyckie, – zajęcia z kabaretu, – rękodzielnictwo, – projekcje filmowe – pogadanki o zdrowej żywności.


Jadwiga Mielczarek

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie