Sfera kultury to jedna z ważniejszych dziedzin aktywności społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe w naszym województwie. Również w gminie Szepietowo od dłuższego czasu istniała potrzeba sformalizowania działań kulturalnych miejscowej ludności. Skorzystano zatem z szansy, jaką niesie funkcjonowanie miłośników szeroko rozumianej kultury w stowarzyszeniu rejestrowym.
17 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia ArtSzep. Członkowie-założyciele (osoby w różnym wieku, w tym sporo młodzieży) jednogłośnie powołali Stowarzyszenie i przyjęli jego statut, czyli taką „mini-konstytucję” organizacji. Wybrano także władze Stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia deklarują chęć dalszej współpracy z PODR w Szepietowie. Rozwój ArtSzep będzie w pełni możliwy po sfinalizowaniu pozostałych czynności rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku.

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie