Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 2016.

Od 1.09.2015 r. do 23.09.2015 r. lub do 07.01.2016 r organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki not-for profit lub inne podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać wnioski w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl
Głównym celem obecnego naboru jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do 23.09.2015 r. można składać projekty w priorytecie 3. „Aktywni obywatele” oraz priorytecie 4. „Silne organizacje pozarządowe”, natomiast do 7.01.2016 r. można składać projekty w priorytecie 2.”Aktywne społeczeństwo”.
Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 100 000,00 zł dla działań „jednorocznych”, a dla działań „dwuletnich” 200 000,00 zł, natomiast w komponencie działań systemowych kwoty dotacji wynoszą od 20 000,00 do 750 000,00 zł (od 10 000,00 zł do 250 000,00 zł rocznie).
Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, ale w przypadku projektów o wartości powyżej 40 000,00 zł wkład własny wynosi 5% wartości projektu.

 Jarosław Winskiewicz

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie