Myśląc o remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, od razu nasuwa się skojarzenie, że to miejsce pracy strażaków. Jest to jednak tylko po części prawda. Od dłuższego czasu na obszarach wiejskich Podlasia można zaobserwować, że remizy przyjmują również funkcję ośrodka spotkań mieszkańców miejscowości.

Remiza w Święcku Wielkim
Za przykład może posłużyć remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcku Wielkim. Tutejsza Straż Pożarna działa już od ponad 100 lat, ale dopiero niedawno mieszkańcom miejscowości udało się pozyskać środki unijne na budowę świetlicy wiejskiej mieszczącej się obok remizy.
Ponadto, w ramach środków zewnętrznych odnowiono istniejącą remizę poprzez stworzenie sali kominkowej i izby strażackiej, w której znajdują się m.in. sztandary, pamiątkowa gablota ze zdjęciami, jest też miejsce na puchary i odznaczenia.
Wszystkie poczynione inwestycje sprzyjają temu, aby zbliżyć mieszkańców.

Świetlica miejscem spotkań mieszkańców
W świetlicy odbywają się różnego rodzaju szkolenia i warsztaty organizowane przez doradców PODR z wielu tematów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Na przykład w latach 2013 - 2014 prowadzone były warsztaty kulinarne, kurs „Ogrodnik terenów zielonych”, kurs „Monter ociepleń budynków”, kursy chemizacyjne oraz szkolenia dotyczące dobrej praktyki rolniczej.
Pamięta się tu również o osobach starszych - dla nich organizowane były kursy komputerowe i różnego rodzaj zajęcia aktywizacyjne, zaś dla młodzieży przygotowano kursy z przedsiębiorczości.
Odnowienie remizy i budowa świetlicy stworzyły wyjątkowe, nowoczesne miejsce, w którym wszyscy mieszkańcy mogą się spotykać, nie tylko na szkoleniach, ale na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Dzięki takim miejscom mieszkańcy mogą się integrować, wykorzystać wolny czas na poszerzanie swoich zainteresowań. Jest to też miejsce w, którym można choć przez chwilę odpocząć od codziennych obowiązków.

OSP w Święcku Wielkim może pochwalić się własną stroną internetową www.ospswieckwielki.pl , na której można zapoznać się z historią Straży, dowiedzieć się o aktualnościach, jak również za jej pomocą zorganizować spotkanie.

Michał Święcki

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie