Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’ powstało za oddolną inicjatywą mieszkańców wsi Niewino Borowe w gminie Wyszki. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2014 r. Celem stowarzyszenia jest m.in:

- Inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
- Wspieranie działań na rzecz: ochrony i promocji zdrowia, rozwoju turystyki,
- Współpraca z instytucjami i podmiotami, która pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi,
- Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej,
- Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,
- Działania na rzecz podniesienie standardu życia na wsi.
Stowarzyszenie już od początku istnienia aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki ingerencji mieszkańców wsi , pana Wójta i GOK-u w Wyszkach zagospodarowano starą szkołę i boisko szkolne na cele kulturalne. Obecnie odbywają się tam różnego rodzaju imprezy, biesiady i spotkania modlitewne. Realizowane są również szkolenia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców wsi. Członkowie stowarzyszenia chcą również odremontować budynek, wybudować plac zabaw i wiatę.
Stowarzyszenie współpracuje z różnego typu instytucjami i podmiotami – ,, Aktywna wieś’’ była współorganizatorem ,,Hubertus 2014’’ w Wyszkach oraz uczestniczyła w warsztatach „Odzyskiwanie europalet na budowę mebli”, z których otrzymali stolik z kółkami i szeroką ławę do ogrodu na rzecz stowarzyszenia.

 

Julita Jarmoc

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie