Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Borkowo 6 sierpnia 2010 roku (w KRS zostało zarejestrowane 21.09.2010 r.). Podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi oraz jej rozwój.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
- działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa,
- organizacja szkoleń, kursów i konferencji,
- współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom,
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
- organizowanie świadczeń na rzecz społeczności oraz osób indywidualnych,
- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
- prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
- prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Celem kultywowania tradycji, kultury i patriotyzmu zorganizowana została wycieczka do Wilna. Uczestnicy zwiedzili cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, górę Trzech Krzyży, cerkiew św. Trójcy, klasztor bazylianów, cerkiew św. Ducha, oraz katolicki kościół św. Teresy. Dodatkową atrakcją był Jarmark św. Kazimierza a na nim
„ Kaziuki Wileńskie”. Podczas Jarmarku odbywały się występy zespołów ludowych i grup teatralnych.
W sierpniu odbył się wyjazd na XX jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. W malowniczym amfiteatrze na jeziorem Czos odbyły się występy kilkunastu zespołów, chórów i solistów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i nawet odległej Syberii.

W wrześniu zorganizowany został konkurs „ Moje Borkowo” Na konkurs wpłynęły 4 wspomnienia , 3 komplety fotografii oraz 11 prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Mottem konkursu było „Wspomnienia są jak perły i mają w sobie coś z klejnotów i coś z pereł”
W tym samym okresie w ramach FIO zorganizowany został konkurs odtwarzanie tradycji teatralno-muzycznych wsi Borkowo. Nieformalna 12-osobowa grupa przygotowała spektakl „Kiedy Będziesz zakochany” na podstawie Ślubów Panieńskich Aleksandra Fredry.
W grudniu 2014 r. odbyło się przedstawienie Herody zorganizowane przez dzieci i młodzież z Borkowa.


Alina Kajko

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie