Dla Stowarzyszenia „Nasza Okolica,” działającego na terenie powiatu monieckiego, rok 2014 upłynął pod znakiem zaangażowania w działania społeczne i kulturalne.
W ramach zadania publicznego wspieranego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku został zrealizowany projekt pt. „Poznaję odległe zakątki mojej okolicy” – jednodniowy wyjazd integracyjny starszych mieszkańców gminy Mońki”.
Projekt polegał na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego osób starszych zagrożonych izolacją i samotnością, połączonego z poznaniem przyrody i historii okolicy. W programie zaplanowane było zwiedzanie Synagogi, która jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce oraz Zamku w Tykocinie.
Wyjazd został zakończony wspólnym grillem na dziedzińcu zamku.
Rok 2015 to nowe możliwości, projekty i działania na rzecz innych.


Marzena Kozłowska

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie