Stowarzyszenie „Koń Nadbużański” powstało w 2013 roku. Jego siedziba znajduje się w Putkowicach Nadolnych w gminie Drohiczyn. Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem czynnej formy wypoczynku jaką jest jazda konna i zaprzęgowa, promocją kultury fizycznej, sportu i turystyki a także ekologii i ochrony środowiska. Celem stowarzyszenia jest także propagowanie idei integracji społeczności lokalnej i likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji zwłaszcza dzieci i młodzieży. Do zadań tej organizacji pozarządowej należy także wspieranie przedsiębiorczości oraz organizowanie wystaw i pokazów.
„Stowarzyszenie „Koń Nadbużański” jest inicjatorem festynu „Z koniem za pan brat”. Co roku prezentowanych jest około 30 koni różnych ras. Stałym punktem imprezy jest zawsze poświęcenie koni i przejazd zaprzęgów na miejsce festynu - łąk nad rzeką Bug. W tym roku podczas imprezy zaprezentowany zostałtakże pokaz woltyżerki w wykonaniu członków stowarzyszenia „Szwadron” z Siemiatycz pielęgnującego tradycje ułańskie formacji wojskowych okresu II Rzeczpospolitej. Główną atrakcją imprezy jest konkurs tradycyjnej orki zaprzęgami konnymi. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wszystkich zgromadzonych gości i uczestników chętnych w nim wystartować. Podczas festynu przygrywa miejscowa kapela ludowa, można także skorzystać z przejażdżek furmankami i bryczkami. Wspólne biesiadowanie jest okazją do integracji społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie „Koń Nadbużański” łączy „przyjemne z pożytecznym” i w ciekawy sposób realizuje założone cele statutowe.

 

Marta Sofińska

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie