W związku z mozliwością ubiegania się o dotacje w ramach programu PO FIO 2015, w dn. 16.12 br. w Białymstoku odbędzie się spotkanie informacyjne z tego zakresu dla wszystkich chętnych zainteresowanych składaniem aplikacji.

Przewidywany program spotkania:

10:30-11:00 Rejestracja uczestników
11:00 Powitanie i otwarcie spotkania
11:15 Doświadczenia w realizacji projektu, pn. Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Przedstawiciel Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
11:45 Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2015
12:45-13:00 Przerwa
13:00 Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu  – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2015
14:15- 15:00 Podsumowanie i zakończenie

 

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie