Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

Maksymalny czas realizacji projektu:
- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.
- w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty „trzyletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r.
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość wnioskowanej dotacji:
- dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
- dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł)
- w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny:  środki własne - 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie - co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe
Ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie (oraz Komponent Działań Systemowych) - co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy.
Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach:
- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO
- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu
Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

                                                                                                                                                            

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie