Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" (LGD Kraina Bobra) to stowarzyszenie - partnerstwo międzysektorowe zrzeszające 10 gmin dwóch powiatów: wysokomazowieckiego i bielskiego. Okres programowania 2007-2013 i fundusze unijne w nim dostępne kończą się powoli i nadchodzi czas planowania nowych zadań i czas określania nowych celów na kolejną siedmiolatkę 2014-2020. W związku z tym, dn. 08.10.2014 r. w Szepietowie odbyło się jedno z szeregu zaplanowanych spotkań konsultacyjnych nt. tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD "Kraina Bobra" na lata 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sektorów (publicznego, społecznego i prywatnego) gmin Szepietowo i Nowe Piekuty, wraz z władzami LGD Kraina Bobra. Podczas konsultacji omawiano najbardziej istotne kwestie dotyczące lokalnych problemów i potencjalnych przedsięwzięć, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR. Spotkanie zakończyło zebranie wniosków od uczestników.

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie