Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Ruszczki” aktywnie działa od 18 grudnia 2009 roku. Ich podstawowym celem jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej członków i środowiska poprzez:
- wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu, 
- wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej, 
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych,
- prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu,
- organizacja i wspieranie wolontariatu,
- działania na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie skrupulatnie realizuje postawione sobie cele. Poprzez współpracę z Gminą Miastkowo pozyskała do użytkowania budynek po byłej szkole w Chojnach Naruszczkach. Budynek ten został przekształcony w świetlice wiejską, w której członkowie stowarzyszenia własnymi siłami przeprowadzili remont. Dzięki działaniom stowarzyszenia Gmina Miastkowo wyposażyła świetlicę w stół do bilardu i sprzęt do ćwiczeń fitness, a także został zakupiony sprzęt AGD i meble kuchenne.
W sobotnie popołudnie dnia 5 lipca 2014 roku stowarzyszenie zorganizowało na placu przy świetlicy wiejskiej piknik rodzinny, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Miastkowo. W trakcie pikniku zostały zapewnione atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.


Justyna Baczewska
Anna Barcicka

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie