Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta w Żarnowie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców okolicznych wsi pozyskały „środki unijne” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na organizację zajęć pozalekcyjnych dla 23 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.
Jest to doskonały przykład współpracy organizacji pozarządowej ze szkołą w niesieniu pomocy uczniom z terenów wiejskich, jako dodatkowej podbudowy intelektualnej dla dalszej nauki i rozwoju.
Projekt „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Z małej szkoły lepszy start” obejmuje wsparciem uczniów klas IV - VI w roku szkolnym 2013/14, w tym uczniów mających trudności w nauce ( z czytaniem, pisaniem, wypowiadaniem się, wykorzystywaniem wiedzy w praktyce) oraz uczniów zainteresowanych rozwijaniem i doskonaleniem wiedzy i umiejętności (z matematyki, wrażliwości artystycznej, aktywności ruchowej)
W zajęciach doskonalących uczestniczą chętni uczniowie przejawiający zainteresowania we wskazanym kierunku, zaś w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych uczniowie osiągający niskie wyniki w nauce. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej, oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie. Na przyszły rok planowany jest wyjazd edukacyjny do Białegostoku i Białowieży.
Projekt cieszy się poparciem rodziców, którzy o jego założeniach zostali dokładnie poinformowani przez Panią Prezes Stowarzyszenia Katarzynę Gregorowicz na specjalnie do tego cel zorganizowanym spotkaniu.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta w ramach nieodpłatnej działalności jest współorganizatorem wielu imprez realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie jak również przez Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie Drugim. Członkinie stowarzyszenia są doświadczonymi gospodyniami, a wiele z nich zajmuje się twórczością ludową.

 

Dorota Dziądziakowska
Justyna Chomicz

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie