Stowarzyszenie Aktywności Społecznej ,,Bonum” jest nowym stowarzyszeniem prężnie działającym na terenie gminy Śniadowa. Członkami stowarzyszenia są głównie jej mieszkańcy.

Osobowość prawną i wpis na listę stowarzyszeń uzyskało 5 lutego 2013 roku. Jej obszary działań to:

- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych - działalność wspierająca,
- ochrona zdrowia,
- przezwyciężanie bezrobocia, rozwój gospodarczy,
- nauka,
- kultura, ekologia,
- działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna,
- tożsamość, tradycja narodowa,
- sport, turystyka, wypoczynek.
Członkowie stowarzyszenia w 2013 roku brali udział w różnych szkoleniach, konkursach i imprezach organizowanych przez liczne instytucje i organizacje grantodawcze (czyli udzielające dotacji). Przykładem może być uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski ,,Olimpiada Aktywności Wiejskiej’’ oraz udział w szkoleniu zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie na temat wspierania organizacji pozarządowych.
Inne istotne działania Stowarzyszenia to:
- zorganizowanie warsztatów poświęconych wykonywaniu palm wielkanocnych i dekoracji świątecznych, które później były prezentowane 17 marca na Jarmarku Wielkanocnym - Targach Twórczości Artystycznej w ROK'u w Łomży. 
- udział w ,,Majówce - bezalkoholowym pikniku rodzinnym” w Śniadowie (własne stoisko promocyjne).
- zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci i ich rodziców.
- wyjazd seniorów do ,,Ziołowego zakątka” w Korycinach.
- złożenie wniosku na plac zabaw do LGD ,,Sasiedzi”.
Stowarzyszenie również czynnie uczestniczyło w założeniu wielobranżowej spółdzielni socjalnej KONKRET w Śniadowie, która uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców 14 listopada 2013 r.

]

Anna Barcicka

 

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie