Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” składa się aktualnie z 24 gmin z województwa podlaskiego i mazowieckiego, położonych po obu stronach Bugu. Są to gminy: Olszanka, Huszlew, Stara Kornica, Łosice, Platerów, Sarnaki, Korczew, Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Sabnie, Perlejewo, Drohiczyn, Grodzisk, Milejczyce, Mielnik, Nurzec Stacja, Dziadkowice, Siemiatycze (gmina wiejska), Ceranów, a także gmina Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Przesmyki i Paprotnia. Jest to jedna z nielicznych Lokalnych Grup Działania, która skupia gminy z różnych województw. Jest to decyzja wynikająca z wieloletniej współpracy samorządów gminnych województwa mazowieckiego i podlaskiego w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, jak również wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej sąsiedzkich regionów. 
Stowarzyszenie ,,LGD Tygiel Doliny Bugu” jest organizacją otwartą, która aktualnie liczy 94 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Dwadzieścia gmin prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Bugu, wchodzących w skład projektu „Tygiel Doliny Bugu” opracowało Lokalną Strategię Rozwoju zawierającą cele ogólne i szczegółowe oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia. Skoncentrowano się przede wszystkim na poprawie funkcjonowania wsi nadbużańskiej, procesach umacniania więzi społecznych, budowaniu własnej tożsamości i poczucia dobrobytu mieszkańców wsi. Określono dwa cele ogólne (strategiczne) polegające na wspieraniu rozwoju regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, a także na wspieraniu inicjatyw lokalnych i podnoszeniu świadomości społecznej. 
Działania LGD mają na celu powstrzymać odpływ mieszkańców, zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań oraz stworzyć podstawę do lepszego rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. W 2013 roku Stowarzyszenie „LGD- Tygiel Doliny Bugu” współorganizowało szereg imprez kulturalnych na obszarze działania grupy, m.in.: „IV Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Korycinach, „Imprezę promocyjną 4M” w Repkach, „Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu” w Serpelicach, spływ kajakowy i wiele innych. Stowarzyszenie organizowało także szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich i wyjazd studyjny. Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” jest autorem telewizji internetowej e-TV Bug, na której znajdują się relacje z ważnych wydarzeń odbywających się na obszarze działania grupy.
LGD w ramach działania pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja, wydało książkę „Obrzędy i Tradycje Zielarskie Regionu Nadbużańskiego”. W grudniu 2010 roku została podpisana umowa partnerska z Lokalną Grupą Działania „Nemudas” z Litwy. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Podlaskiego na realizację dodatkowych zadań w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju zajęło I miejsce wśród lokalnych grup działania w woj. podlaskim i otrzymało 5 mln zł na realizację nowych przedsięwzięć w ramach zmodyfikowanej strategii.
W 2013 roku SLGD „Tygiel Doliny Bugu” uruchomiło 7 naborów wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań: Odnowa i rozwój wsi (dwa konkursy), Małe projekty (cztery konkursy), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Przyjętych zostało 195 wniosków na w/w działania, a wybranych do finansowania zostało 137 wniosków.
W 2014 roku LGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 24 lutego do 10 marca uruchomiło nabór wniosków na Małe Projekty. Ocenionych zostało 59 wniosków, a do finansowania wybrano 34 wnioski.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów można uzyskać w siedzibie biura LGD "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax (85) 6557706 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

 

Marta Sofińska

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie