W dniu 3 lutego 2014 roku odbyło się szkolenie pt. ,,Biznesplan i finansowe elementy biznesplanu”, które zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (PSDiK), z ramienia Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej z siedzibą w Białymstoku. Uczestnikami byli doradcy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez Annę Danilczuk (PSDiK), która jest doświadczonym praktykiem z dziedziny sporządzania biznesplanów oraz studium wykonalności, m.in. w ramach funduszy unijnych, szczególnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).
Szkolenie odbyło się w formie prelekcji (część teoretyczna) z elementami warsztatowymi (część praktyczna), dzięki czemu uczestnicy mogli brać czynny udział w zajęciach. Część warsztatowa miała na celu praktyczne przybliżenie budowy biznesplanu dla poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa, ogólną naukę wypełniania sekcji biznesplanu oraz jego analizę finansową na bazie studium przypadku.
Szkolenie pokazało doradcom, jakie są różnice między działaniami typowo rolniczymi Programu Rozwoju Obaszarów Wiejskich (PROW) a działaniami RPOWP, przeznaczonymi dla przedsiębiorców. Uczestnicy mogli ocenić skalę trudności pomiędzy programami, a szkolenie to jest ważnym krokiem w kierunku poszerzania wiedzy przez doradców o dostępnych żródłach finansowania przedsięwzięć pozarolniczych.

 

 


Opracowali
Anna Rytelewska
Michał Święcki

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie