Podobnie jak w 2012 roku, 11 i 12.XII.2013 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ”Mediator” w Kosówce po raz kolejny zorganizowali cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości, zakończony uroczystą wieczerzą wigilijną. Pomysłodawcą i realizatorem była Pani Prezes Stowarzyszenia Jolanta Rejkiewicz przy współpracy z pracownikiem PZDR w Grajewie Jadwigą Mielczarek. Stowarzyszenie pozyskało środki od prywatnego sponsora, za które zakupiono węgiel na zimę do świetlicy oraz produkty na uroczystą wieczerzę wigilijną.
11.XII odbyły się warsztaty, na których przygotowano stroiki bożonarodzeniowe oraz dwanaście potraw wigilijnych. Warsztaty przeprowadziła Jadwiga Mielczarek – gł. specjalista ds. programów i projektów w PZDR Grajewo, bezpośrednio zajmująca się współpracą ze Stowarzyszeniem.
12.XII panie od rana kończyły i dekorowały potrawy, składały serwetki i jednocześnie razem z mężczyznami uczestniczyły w cyklu szkoleń, w czasie których poruszono następujące zagadnienia:
1.Przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Grajewie omówił dotychczasowy przebieg kontroli w gospodarstwach rolnych w 2013 roku. Szczególną uwagę zwrócił na najczęściej występujące niezgodności i uchybienia.
2.Starszy specjalista ds. ekonomiki w PZDR Grajewo M. Sendrowska przedstawiła źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach oraz podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi opłacalności rozliczania podatku VAT oraz omówiła zmiany w podatkach po 01.I.2014 r.
3.Kierownik PZDR Jan Lebiedziński przypomniał minimalne wymagania w gospodarstwach rolnych (tzw. cross compliance), obowiązujące wszystkich rolników, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie i z tego tytułu podlegają kontrolom ARiMR, Weterynarii oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy w rodzinnej atmosferze złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem życząc dalszej, owocnej współpracy i zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej.
Warto nadmienić, że współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ”Mediator” w Kosówce trwa od 2008 roku, czyli od założenia Stowarzyszenia. Wówczas obecna Pani Prezes widząc potrzeby wsi (szkoleniowe i konieczność wyremontowania zaniedbanej świetlicy – jedynego miejsca spotkań mieszkańców), zgłosiła się z prośbą do PZDR w Grajewie o pomoc w zarejestrowaniu Stowarzyszenia w Kosówce i dalszą współpracę. Od tej chwili co roku realizowane są różne projekty (m. innymi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, finansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie), szkolenia, warsztaty służące mieszkańcom Kosówki i okolicznych miejscowości: zarówno dzieciom jak i dorosłym. Dla miejscowych i okolicznych dzieci i młodzieży co roku organizuje się różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu w wakacje. Ważne jest to, że przy okazji każdego projektu oraz dzięki licznym sponsorom i Burmistrzowi wyremontowano i wyposażono świetlicę, kuchnię i WC; położono posadzki, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie, zakupiono piec, wykonano nowe tynki, pomalowano, zakupiono nowe firany, stoliki, krzesła, wyposażenie do poszczególnych pomieszczeń. Jest czysto, jasno, miło, ciepło i przyjemnie. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział we wszystkich szkoleniach i seminariach wyjazdowych i widzą potrzebę dalszych szkoleń, remontów i dalszego wspólnego działania. Ja ze swojej strony życzę wytrwałości i zapału na wiele, wiele lat.


Jadwiga Mielczarek

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie