Stowarzyszenie zostało założone we wrześniu 2009r. przez mieszkańców pięciu wsi: Zaścianki, Henrykowo, Sobolewo, Sowlany i Grabówka w ramach rozwoju lokalnej społeczności. Głównym celem działalności jest wzrost aktywności społecznej, integracja wszystkich mieszkańców dla polepszenia ogólnego bytu ludzi oraz rozwijaniu się terenów podmiejskich.
Stowarzyszenie jest zaangażowane we wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, propagowanie i promowanie firm ze swego terenu.
Angażuje się w życie lokalne samorządu w celu rozwoju strategicznego otoczenia.
Brało udział w akcji zbierania darów dla powodzian.
Bierze udział w pozyskiwaniu funduszy na projekty , które przyniosłyby korzyści mieszkańcom.  
Stowarzyszenie urzęduje przy ul. Europejskiej 17 w Grabówce.
Jest to stowarzyszenie inicjujące działania na rzecz lokalnej społeczności a ich członkom szczególnie zależy na tym aby wszystkim mieszkańcom żyło się coraz lepiej w społeczeństwie aktywnie i sukcesywnie rozwijającym się.

 

Barbara Kalenik

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie