Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich w Dołubowie powstało w marcu 2009 roku. Wcześniej funkcjonowało jako koło gospodyń wiejskich. Jego członkiniami są panie w różnym wieku: po sześćdziesiątce, ale także dwudziesto- i trzydziestolatki. Są matki i córki, dołączają także wnuczki. Odbiorcami działań stowarzyszenia są w głównej mierze dzieci, młodzież i osoby starsze. Panie regularnie spotykają się w świetlicy w Dołubowie, organizują okolicznościowe imprezy dla mieszkańców wsi, zapraszają artystów z zewnątrz, prowadzą zajęcia dla dzieci. Głównymi celami stowarzyszenia jest działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia i promocja zdrowia wśród społeczności wiejskiej i lokalnej, wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych a także inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet.
Stowarzyszenie jest aktywnym beneficjentem różnego rodzaju programów pomocowych. Jego członkinie aktywnie pozyskują środki na dofinansowanie zadań statutowych. Dzięki nim zorganizowany został m.in. kurs pierwszej pomocy i liczne szkolenia dla mieszkańców.
Podczas wielu spotkań koła gospodyń w 2011 roku zrodził się pomysł  organizacji „Święta Ziemniaka” promującego tradycyjne potrawy z tego warzywa. Sukces organizowanej imprezy sprawił, że stała się ona imprezą cykliczną. Na organizację tego wydarzenia w 2013 roku panie ze stowarzyszenia pozyskały środki w ramach działania „Małe projekty” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”. Impreza ta stała się już znakiem rozpoznawczym stowarzyszenia a organizatorki zawsze dbają o przygotowanie jak największej liczby tradycyjnych potraw z ziemniaka (babek, kiszek ziemniaczanych, placuszków, kotlecików a także kluseczek i kartaczy).
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie uczestniczy w wielu konkursach kulinarnych organizowanych na terenie powiatu siemiatyckiego uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Jest też organizatorem zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.
To dzięki paniom ze stowarzyszenia świetlica wiejska tętni życiem a Święto Ziemniaka stało się okazją do integracji  lokalnej społeczności wiejskiej Dołubowa i przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu i tradycyjnych sposobach wytwarzania produktów.

Zajęcia z carvingu

Przygotowywanie ozdób świątecznych

Święto ziemniaka

 

 Marta Sofińska

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie