Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zajkowskiej swoją działalność rozpoczęło 2006 r. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się z chwilą zakończenia budowy świetlicy wiejskiej w Zajkach, która była sfinansowana ze środków uzyskanych z dopłat bezpośrednich, składanych na grunty we wspólnym użytkowaniu. Świetlica zaczęła pełnić rolę ośrodka kulturalno-edukacyjnego. Wspólne spędzanie wolnego czasu spowodowało, że zebrała się grupa ambitnych i operatywnie działających osób, które zapragnęły udzielać się społecznie i postanowiły założyć stowarzyszenie.

Stowarzyszenie powstało przede wszystkim dla mieszkańców wsi Zajki, aby rozwijać ich aktywność, poczynając od sfery kultury i tradycji, a kończąc na zdrowej aktywności fizycznej.

Pierwszym inwestycyjnym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie było wyposażenie świetlicy w piec centralnego ogrzewania oraz instalacje C.O. Z pomocą doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mońkach w 2010 r. został opracowany wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Małe projekty". Wniosek złożono do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska. W latach kolejnych z ww. środków doposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła, sprzęt muzyczny oraz AGD zagospodarowano teren wokół  świetlicy poprzez nasadzenia, wykonanie skalnika, chodnika, trawnika i budowę rusztu. Każde z tych działań podniosło komfort i pozwoli na efektywniejsze spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie m.in. warsztatów, imprez  okolicznościowych, plenerowych i kulinarnych.

Wspólne działania angażują i tym samym integrują społeczność lokalną, zarówno osoby starsze jak i młodzież sprzyjają przekazywaniu  tradycji młodszym pokoleniom oraz uczą odpowiedzialności za wspólne dobro.

Stowarzyszenie zgodnie z założeniami statutu, zrealizowało także dwa projekty o charakterze edukacyjnym. Pierwszy to „Reporter z małej ojczyzny-warsztaty dziennikarsko-obywatelskie dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianne” oraz „Wakacyjna szkoła talentów”. Projekty sfinansowane zostały ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  w ramach, których to dzieci i młodzież z Zajek uczestniczyły m.in. w warsztatach dziennikarskich, plastycznych, zajęciach sportowych oraz odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kolejną inwestycją zakończoną wspólnym radosnym świętowaniem była budowa drogi (utwardzenie nawierzchni asfaltowej) przebiegającej przez wieś Zajki. Sfinansowana została ze środków  Stowarzyszenia ze wsparciem środków budżetowych Urzędu Gminy Trzcianne. Ta inwestycja w sposób symboliczny doskonale obrazuje stosunki jakie panują wśród mieszkańców we wsi położonej gdzieś na końcu świata między Narwią a bezkresem bagien biebrzańskich. Rzec można cytując Antoine'a de Saint-Exupéry'ego „Drogi prowadzą zawsze do ludzi…”

 

 

Marzena Kozłowska

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie