„Nie od razu Polskę zbudowano” -  to hasło kolejnej, XXI już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W tym roku organizatorzy chcieli pokazać Polskę jako państwowość, która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Pragnęli przypomnieć jaką wartością jest własna państwowość i jakie były koleje jej kształtowania. Wybór  tematu wyniknął w dużej mierze z faktu, iż XXI edycja EDD zbiegła się z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Hasło przewodnie EDD 2013 pozwoliło uhonorować wydarzenia związane z tą rocznicą oraz przybliżyć społecznościom lokalnym inne ważne karty polskiej historii, poznanie których uświadomiło  - szczególnie młodemu pokoleniu – długą i ofiarną drogę do wolnej Polski oraz fakt, że na wielką historię składa się szereg mniejszych wydarzeń, których ślady znaleźć można w całym kraju. 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego to także jeden z ostatnich momentów na zebranie świadectw przybliżających ten bohaterski zryw, które przetrwały dotychczas tylko w ustnych przekazach rodzinnych. (info: www.edd.pl)

Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej podjęło inicjatywę zrealizowania na terenie Gminy Czyżew działań kulturalnych w związku z wrześniowymi obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 pn. "Nie od razu Polskę zbudowano", organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Stowarzyszenie we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Czyżew zrealizowało tzw. „Lekcje historii o Powstaniu Styczniowym”. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej zajęcia przeprowadziła p. Danuta Włostowska, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie p. Adam Świderski i p. Jerzy Lisicki, natomiast w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem p. Elżbieta Szulborska. Uczniowie tej placówki wzięli też udział w dodatkowych zajęciach artystyczno- historycznych przeprowadzonych przez p.Anię Kazimierczuk- prezesa Stowarzyszenia i instruktora GOK-u w Czyżewie.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew zaprezentowała czytelnikom mini-wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z GOK-iem, a dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, wydało folderek informacyjny nt. obchodów „EDD2013” na terenie Gminy Czyżew, który można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Stowarzyszenie przekazało również Oddziałowi NID w Białymstoku zdjęcie nagrobka powstańca styczniowego, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Czyżewie, do przygotowywanego "Katalogu miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim".

Przy realizacji w/w działań ośrodek kultury w Czyżewie i Stowarzyszenie wspierał Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. Patronatu medialnego inicjatywom podejmowanym na terenie naszej gminy udzielił Tygodnik Podlaski „Kontakty”.

 

 

Anna Kazimierczuk

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie