Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY PIĄTNICA zostało zarejestrowane 23 października 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym o nr 0000437581. Członkami stowarzyszenia głównie mieszańcy z miejscowości Piątnica. Początkowo inicjatorami stowarzyszenia było 21 osób. Obecnie członków stowarzyszenia jest już 40 osób.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnych szkoleniach i imprezach. Przykładem może być uczestnictwo w cyklu szkoleniowym – Szkoła dla Organizacji Pozarządowych realizowaną w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej - subregion Łomżyński" w okresie od dnia 06.12.2012 r. do 14.06.2013 r. Również udział członków stowarzyszenia w warsztatach szkoleniowych na temat ,,Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw’’ organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w Łowiczu.

W marcu został zorganizowany turniej halowy piłki nożnej o Puchar Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju gminy Piątnica w którym wystąpiło 12 drużyn. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w turnieju, zaś zwycięzcy statuetki i medale.

Stowarzyszenie zorganizowało w okresie wakacji wypoczynek dla dzieci w formie 2 obozów sportowych w gospodarstwie agroturystycznym Wesoła Zagroda w Srebrowie k. Wizny. W obozie uczestniczyła grupa zawodników Młodzieżowej drużyny Narew Piątnica oraz Młodzież z Gminy Piątnica. W pierwszym turnusie uczestniczyło 23 dzieci, a w drugim już 46 dzieci.

W dniu 1. września został zorganizowany piknik dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. W programie były występy muzyczne i pokazy taneczne dzieci z lokalnej społeczności. Pokazy grupy ratowniczej, gry i zabawy prowadzone przez animatorów i członków stowarzyszenia.

 

 

Anna Barcicka

PZDR Łomża

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie