W dniu 24 czerwca br w Ciechanowcu odbyło się spotkanie robocze ws. założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Ciechanowcu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk samorządowo-kulturalno-oświatowych z Ciechanowca, a także doradca PODR w Szepietowie zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Pomysł założenia Uniwersytetu jest inicjatywą oddolną lokalnej społeczności i ma na celu przede wszystkim stworzenie seniorom możliwości pozyskiwania wiedzy w myśl zasadom kształcenia ustawicznego. Pozwoli to im konstruktywnie zagospodarować swój czas, a także wpłynie na poprawę ich jakości życia. Realizowanie się w strukturach UTW to również aktywizacja starszych osób i ich integracja społeczna oraz włączanie w życie obywatelskie.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce mogą działać w różnych formach prawnych, jednak najpopularniejszą z nich jest stowarzyszenie. I temu modelowi prawnemu poświęcono w czasie spotkania w Ciechanowcu najwięcej uwagi. Dyskutowano m. in. na temat aspektów związanych z zorganizowaniem się zainteresowanej społeczności lokalnej w stowarzyszenie, poruszono kwestie dot. założeń związanych z opracowaniem statutu stowarzyszenia, który jest najważniejszym aktem prawnym tego typu organizacji. Uzgodniono także termin kolejnego spotkania.

Warto podkreślić, że zgodnie z danymi OFS UTW (XI, 2012) województwo podlaskie zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem liczby funkcjonujących UTW (zaledwie 9 podmiotów), stąd też kolejna tego typu inicjatywa w naszym regionie nie powinna pozostać bez echa.

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie