Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki” utworzone zostało w dniu 15 lutego 2011 roku w Nagórkach. Członkami Stowarzyszenia mogą być: osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy - jako członkowie zwyczajni; osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający; osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi. Głównie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy wsi Nagórki.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.

W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

- wspieraniem rozwoju samorządności lokalnej i regionu;

- wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej;

- inicjowaniem i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

- prowadzeniem szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu;

- działaniem na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.

Należy podkreślić, że członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnych szkoleniach i imprezach. Przykładem może być uczestnictwo w dniach 17-20 marca 2011 roku w Wilkasach w szkoleniu na temat prowadzenia stowarzyszenia oraz księgowości, a także w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku w szkoleniu na temat zakładania spółdzielni. Stowarzyszenie w marcu 2011 roku zorganizowało i uczestniczyło również w imprezie Dzień Kobiet.

Justyna Baczewska

 

Anna Barcicka

PZDR Łomża

 


Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie