Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przeczytaj „Wiadomości Rolnicze” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przeczytaj „Wiadomości Rolnicze”


Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

W najnowszym wydaniu przedstawiamy  mistrzów Podlaskiej Agroligi 2020. W kategorii rolnicy są to Małgorzata i Dariusz oraz Natalia i Damian Zaręba z Jastrząbki Młodej w gminie Śniadowo, a w kategorii firma Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski ze Zjazdu w gminie Stawiski. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 23 września w Księżynie

Państwo Zarębowie pracują w 300-hektarowym gospodarstwie. W nowoczesnej oborze o pow. 8 tys. m2 utrzymują 590 krów dojnych. Obora wyposażona jest w dojarnię karuzelową i specjalne roboty do zgarniania obornika, schładzalnik mleka, system zarządzania stadem.

Przedsiębiorstwo Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski zajmuje się m.in.: handlem maszynami rolniczymi renomowanych firm, w szczególności sieczkarniami samobieżnymi do kukurydzy, ciągnikami rolniczymi, prasami belującymi, przyczepami samozbierającymi.

Mamy nadzieję, że nasi mistrzowie godnie przejmą palmę pierwszeństwa po poprzednich mistrzach krajowych, ale o tym dowiemy się w przyszłym roku na finale krajowym Agroligi. Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy uczestnictwa w elitarnym gronie laureatów konkursu. Wasz przykład, Wasz sukces są wzorem i inspiracją dla innych. To wy budujecie silne, podlaskie rolnictwo.

Finał Podlaskiej Agroligi to nie jedyne wydarzenie, o którym piszemy w tym wydaniu „Wiadomości Rolniczych”. Warto zwrócić uwagę na relacje m.in. z Podlaskiego Dnia Kukurydzy, z wręczenia nagród na „Podlaski przepis” oraz porady technologiczne.

Zapytaj doradcę o prenumeratę „Wiadomości Rolniczych” na przyszły rok. Cena naszego pisma pozostaje bez zmian

Życzę miłej lektury i do zobaczenia w Szepietowie.

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna