Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przeczytaj majowe „Wiadomości Rolnicze” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przeczytaj majowe „Wiadomości Rolnicze”


Print Friendly, PDF & Email

W numerze prezentujemy m.in. sposoby ochrony kukurydzy przed szkodnikami zgodnie z zaleceniami integrowanej ochrony roślin. Piszemy jak skarmiając zielonkę należy zbilansować energię i białko oraz jak  poprawić opłacalność produkcji mleka i ograniczyć straty ekonomiczne.

WR 5 okladka

Więcej na te tematy można będzie dowiedzieć się podczas Zielonej Gali, która odbędzie się 28 i 29 maja w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Tradycyjnie będzie można obserwować pokaz maszyn do zbioru i konserwacji zielonki. Zielonej Gali towarzyszą Targi Budownictwa Wiejskiego, które w tym roku odbywają się pod hasłem Dni z Odnawialnymi Źródłami Energii.

W numerze propozycje konkursów, porady, zalecenia, ceny targowiskowe, a także przepisy kulinarne. Zachęcam do podzielenia się z czytelnikami „Wiadomości Rolniczych”  swoimi popisowymi daniami. To okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.

Do dyspozycji czytelników jest e-mail: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl i tel. 86 275 89 06. Piszcie, pytajcie, dzielcie się swoimi uwagami, również tymi na temat naszego pisma.

Życzę miłej lektury

Anna Fatyga

Redaktor naczelna