Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przeczytaj lutowe „Wiadomości Rolnicze” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przeczytaj lutowe „Wiadomości Rolnicze”


Print Friendly, PDF & Email

W najnowszym numerze „Wiadomości Rolniczych” piszemy m.in. o możliwościach dofinansowania  do przetwarzania produktów rolnych, obrotu nimi lub ich rozwoju. Jeśli jesteś rolnikiem na ten cel możesz uzyskać nawet do 500 tys. zł, trwa bowiem nabór wniosków w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

W całym kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który nałożył na rolników szereg nowych obowiązków związanych m.in. z ewidencją zabiegów agrotechnicznych. Wybrane gospodarstwa będą musiały sporządzać plan nawożenia azotem. Celem planu nawożenia azotu jest ustalenie takich dawek azotu, które odpowiadałyby potrzebom pokarmowym uprawianej rośliny z uwzględnieniem zasobności gleby przy wykorzystaniu własnych nawozów naturalnych i uzupełnieniu ich o nawozy mineralne. Jak obliczyć dawki azotu dowiecie się z artykułu Radosława Zaremby z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.

Ponadto przeczytajcie jakie szkolenia proponujemy beneficjentom działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Piszemy też o oddłużaniu gospodarstw, dopłatach do materiału siewnego, najnowszych rozwiązaniach stosowanych w rozpylaczach opryskiwaczy polowych, a także o podsiewie użytków zielonych. To tylko niektóre tematy, które polecamy Waszej uwadze.

Życzę miłej lektury

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna „Wiadomości Rolniczych”