Organizacje pozarządowe powiatu wysokomazowieckiego w organizacji projektów rozwiązujących problemy lokalne na tle województwa podlaskiego wypadają bardzo dobrze. Jednym z takich podmiotów jest Stowarzyszenie "Zameczek" z Ciechanowca, współpracujące z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

PODR od kilku lat wspiera wszelkie pozarządowe inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich woj. podlaskiego.
W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 - 2013 Stowarzyszenie zrealizowało właśnie projekt pt.: "Trzy sektory - jedna nauka".

Projekt miał na celu:
- szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, inicjowanej przez stowarzyszenie w formie warsztatów nt. rozwiązywania problemów metodą projektową,
- upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk poprzez zapoznanie się beneficjentów w czasie wizyty studyjnej z wzorcowymi formami współpracy międzysektorowej realizowanej przez Lokalne Grupy Działania,
- zwiększenie aktywności i świadomości przedstawicieli trzech sektorów w zakresie ustawicznej budowy platformy do współpracy,
- wzrost świadomości przedstawicieli trzeciego sektora w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie partnerstwa.

W projekcie uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego a także przedsiębiorców z powiatu wysokomazowieckiego.

Działaniami projektu były warsztaty z wspólnej nauki metody projektowej przez przedstawicieli z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego). Ponadto uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej do Lokalnych Grup Działania (LGD) woj. podlaskiego i lubelskiego. Wizyta przybliżyła dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, stosowane w LGD; zdobyte doświadczenia beneficjenci będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rodzimych organizacji, instytucji, firm. Wizyta pokazała również uczestnikom, jakie są efekty wykorzystywania metody projektowej w praktyce przez LGD.

Projekt ten winien być przykładem dla innych Stowarzyszeń naszego regionu jak rozwijać lokalne środowiska przy zewnętrznym wsparciu.

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie