Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Produkty tradycyjne pod lupą – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Produkty tradycyjne pod lupą


Print Friendly, PDF & Email

Wiedza na temat żywności wysokiej jakości wytwarzanej tradycyjnymi sposobami, metod jej rejestracji, ochrony i promocji wciąż jest niewystarczająca – zarówno wśród pośredników sprzedaży, konsumentów, jak i niejednokrotnie samych producentów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób związanych z lub zainteresowanych wytwarzaniem produktów tradycyjnych, 14 grudnia 2016 roku w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się seminarium nt. „Innowacyjne podejście w urynkowieniu żywności wysokiej jakości” zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SIRLOGO
Zaproszeni goście-wykładowcy podzielili się swoją wiedzą merytoryczną i praktyczna dotyczącą przedmiotu spotkania. Joanna Lendzion-Czajkowska, spec. z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, przybliżyła zebranym procedury wpisu produktów tradycyjnych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych (LPT) oraz ubiegania się o oznaczenia unijne. Mówiła o często popełnianych błędach, udzieliła wskazówek dotyczących wypełniania wniosków, a także o profitach płynących z rejestracji produktów. Odpowiadała na pytania zebranych, opierając się na konkretnych przykładach. Dżenneta Bogdanowicz, właścicielka Tatarskiej Jurty w Kruszynianach, Tadeusz Protasiewicz, właściciel rodzinnego zakładu wędliniarskiego „PROTASIEWICZ” i Marcin Bielec, prezes Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego opowiedzieli o swoich doświadczeniach z punktu widzenia producenta. Przestrzegali przed błędami, które sami popełnili, udzielili cennych wskazówek, odpowiadali na pytania, prowadzili dyskusję i gorąco zachęcali zebranych do wspólnego budowania kulinarnego potencjału woj. podlaskiego.

konf trio4
konf trio1

konf trio3

konf trio2

Na spotkaniu zjawili się również przedstawiciele instytucji wspierających producentów, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Agencji Rynku Rolnego. Mariusz Dawidziuk, przedstawiciel UMWP, przybliżył zebranym proces składania wniosku o rejestrację produktu na LPT na poziomie wojewódzkim, udzielając praktycznych porad wynikających z dotychczasowych doświadczeń.

Zadanie sfinansowane zostało z funduszy Sieci Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR).

Izabela Targ

Sekcja WGDiA