Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Produkty lokalne z woj. podlaskiego na seminarium w Tykocinie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Produkty lokalne z woj. podlaskiego na seminarium w Tykocinie


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 25 listopada 2013 r., odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Działania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu Lista Produktów Tradycyjnych i SlowFood razem”, finansowanego z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Seminarium zostało zorganizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Marszałek Województwa – Mieczysław Kazimierz Baszko.
Następnym punktem programu była prezentacja strony internetowej http://produkty.wrotapodlasia.pl/. Dzięki niej można poznać te produkty lokalne naszego województwa, które są wytwarzane z lokalnych surowców i sprzedawane przez producentów z Podlaskiego. Jest to również świetna baza dla osób poszukujących miejsc wytwarzania i sprzedaży ciekawych produktów regionalnych i lokalnych.
O pracy związanej z ankietyzacją produktów, ich sfotografowaniem i umieszczeniem na stronie opowiedział Dyrektor PODR w Szepietowie – Jan Zalewski, natomiast specjalistka – Joanna Czarkowska, koordynator całego działania, przybliżyła zebranym całość realizowanego zadania, które składało się z kilku komponentów, a prace nad całym działaniem rozpoczęły się w lipcu, a całość podzielona było na trzy duże komponenty:
Realizując pierwszy z komponentów działania, przeszkolono 50 osób: zorganizowano dwa wyjazdy seminaryjne do wytwórców produktu regionalnego, którzy sprzedają na rynek lokalny swoje wyroby oraz seminaria szkoleniowe. Udział w wyjazdach wzięły osoby zainteresowane wyrobem, sposobami wytwarzania i wprowadzaniem do sprzedaży produktów spożywczych (sery, wędliny, soki owocowe).  Ze względu na rozpiętość terenową województwa, seminaria wyjazdowe i szkoleniowe zorganizowano w dwu punktach :

a)     seminaria wyjazdowe:

•    w Szepietowie, skąd w dniu 20 września, 25 osób udało się do wytwórcy Grażyny Putkowskiej, prowadzącej wytwórnię „Dażynka”  i do Aliny Paluch, prowadzącej wraz z córką tłocznię
      soków owocowych w miejscowości Klimczyce;
•    w Augustowie, skąd w dniu 16 września, 25 uczestników udało się do Tadeusza Protasiewicza, prowadzącego wytwórnię wędlin w Ejszeryszkach, oraz do Wiżajn, do Barbary Żeliszczak,
     która wraz z mężem prowadzi produkcję sera podpuszczkowego dojrzewającego.

b)    seminaria szkoleniowe:
•    w dniu 1 października w Szepietowie, oraz
•    w dniu 30 września w Kryłatce (w gospodarstwie agroturystycznym).

Dzięki takim seminariom, uczestnicy mieli możliwość poznać aktualne przepisy prawne obowiązujące producentów przy produkcji i wprowadzaniu żywności do obrotu oraz w ramach promocji produktu lokalnego i regionalnego spróbować smaku wyrobów z woj. podlaskiego
Drugim komponentem o szeroko zakrojonych pracach, było przeprowadzenie ankietyzacji zgodnie z wcześniej opracowanym Regulaminem. Wypełnianie ankiet połączono ze szkoleniem indywidualnym na miejscu u producenta. Ponadto, każdy z ankietowanych produktów został sfotografowany (z wyjątkiem tych produktów, które pojawiają się sezonowo,( np. maliny), lub te, których sposób wytwarzania trwa dość długo (np. kindziuk sokólski), które będą uzupełniane sukcesywnie. Efektem tych działań jest uruchomienie strony www.produkty.wrotapodlasia.pl.
Trzecim składnikiem była promocja całego działania poprzez artykuły wydrukowane w Wiadomościach Rolniczych oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych PODR i KSOW, a także opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych, które przekazano producentom i osobom zainteresowanym.

Następnie zaproszeni wykładowcy-moderatorzy zaprezentowali uczestnikom tematykę:
 Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przedstawiła zagadnienia związane z identyfikacją produktu, w taki sposób, aby mógł on przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.
 Eugeniusz Kowalski – Prezes Zarządu LGD „Puszcza Białowieska” opowiedział o wymogach sanitarno-higienicznych przy wprowadzaniu produktu do sprzedaży z praktycznego punktu widzenia oraz o konieczności opracowania wytycznych, dostosowanych do warunków małych wytwórców produktu regionalnego.
Dżenneta Bogdanowicz – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Tatarska Jurta” podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z wpisaniem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych oraz ubieganiem się o oznaczenie unijne Gwarantowana Tradycyjna Specjalność dla swego wyrobu – pierekaczewnika, oraz sprzedaży tego specjału.
Jan Zwoliński – Zastępca Prezesa Polskiej Izby produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przybliżył słuchaczom zasady ubiegania się o wyróżnienie „Jakość-Tradycja” oraz zasady uczestnictwa producentów w systemach jakości żywności i jakie korzyści można dzięki temu osiągnąć .
Do Tykocińskiego Zamku zjechało 140 osób, udział wzięli producenci produktu lokalnego, przedstawiciele samorządów, Lokalnych Grup Działania, oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające czy nadzorujące wprowadzanie produktów spożywczych do obrotu, zarówno szczebla państwowego jak i wojewódzkiego, a między innymi:  
Krzysztof Wójcik pracujący w Kancelarii Prezydenta RP, Zofia Winawer – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, Magdalena Bartosińska – Zastępca Dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Zajączkowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kasjanowicz, Dyrektor OT ARR w Białymstoku, Bożena Stopnicka – WSSE w Białymstoku, Wojciech Barszcz  – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Marian Tokarzewski – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku, Małgorzata Bielińska – SlowFood Suwałki, Tomasz Siergiejewicz – producent produktów regionalnych, dwukrotny zdobywca nagrody Perła w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania zaproszonym gościom na prezentowane przez nich tematy, a całość spotkania moderował Marcin Muszyc z Urzędu Marszałkowskiego.
W trakcie seminarium wszyscy uczestnicy mieli zapewniony bufet kawowy, a na zakończenie, jako promocja produktu lokalnego i regionalnego, spróbowali specjałów z  województwa podlaskiego, takich jak rosół, pierożki z kapustą, babka ziemniaczana z gulaszem i surówką, smalczyk z cebulką, ogórki kwaszone, itp.

Joanna Czarkowska