Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Produkt regionalny a oferta turystyczna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Produkt regionalny a oferta turystyczna


Print Friendly, PDF & Email

Włączanie produktu regionalnego do oferty turystycznej na Łotwie to temat wyjazdu studyjnego organizowanego w dniach 08-10 września 2014 roku na Łotwę. Uczestnikami wyjazdu mogą być przedstawiciele sieci KSOW, drobni producenci żywności, przetwórcy, kwaterodawcy, doradcy branżowi i in.

 

logo ksow 495

Wyjazd organizuje Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Grupa będzie podróżować autokarem, organizator zapewnia wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie. Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony przez powołaną do tego celu komisję, która weźmie pod uwagę następujące elementy:
– dotychczasowe zaangażowanie partnera w działania KSOW,
– możliwość rozpropagowania zdobytej wiedzy,
– perspektywy wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej i przesłać jego oryginał w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście w terminie do 26.08.2014 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)
na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18 – 210 Szepietowo
z dopiskiem „Wyjazd na Łotwę”.

Regulamin

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, sekcja ds. przedsiębiorczości tel. 86 275 89 29 kontakt: Tomasz Śnieciński, mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

 

Tomasz Śnieciński