Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich — trzoda chlewna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich — trzoda chlewna


Print Friendly, PDF & Email

Polscy hodowcy trzody chlewnej w dniu naszego wejścia do UE muszą dostosować swoje gospodarstwa do standardów europejskich. Poniżej przedstawione zostaną wymagania dotyczące ochrony i dobrostanu zwierząt wynikające z ustawy o ochronie zwierząt Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2003 r. 167, poz. 1629).

Minimalne warunki utrzymania świń

1. Wymagana powierzchnia kojca zwierząt utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić:
• knur – co najmniej 6 m2
• knury w kojcu krycia – co najmniej 10 m2
• lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących – co najmniej 3,5 m2
• loszki i knurki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg – co najmniej 2,7 m2.

W przypadku utrzymania loch pojedynczo, długość kojca powinna odpowiadać długości zwierzęcia powiększona o 0,3 m, nie mniej jednak niż 2 m, zaś szerokość co najmniej 0,6 m.

2. Powierzchnia kojca zwierząt utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić:
• knury – co najmniej 6 m2
• warchlaki i tuczniki o masie ciała:
– do 10 kg – co najmniej 0,15 m2
– powyżej 10 do 20 kg – co najmniej 0,2 m2
– powyżej 20 do 30 kg – co najmniej 0,3 m2
– powyżej 30 do 50 kg – co najmniej 0,4 m2
– powyżej 50 do 85 kg – co najmniej 0,55 m2
– powyżej 85 do 110 kg – co najmniej 0,65 m2
– powyżej 110 kg – co najmniej 1 m2
• loszki i knurki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg – co najmniej 1,4 m2
• lochy – co najmniej 2,25 m2 , przy czym dla loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa
• loszki po pokryciu – co najmniej 1,64 m2 , przy czym dla loch prośnych co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa.
Powierzchnię kojca dla loch i loszek utrzymywanych grupowo do 5 sztuk należy zwiększyć o 10% zaś powyżej 39 sztuk zmniejszyć o 10%.

3. Szerokość otworów w podłodze szczelinowej dla poszczególnych grup zwierząt powinna wynosić nie więcej niż:
• prosięta – 11 mm
• warchlaki, loszki i knurki hodowlane – 14 mm
• tuczniki – 18 mm
• loszki po pokryciu lub lochy – 20 mm.

4. Szerokość beleczki w podłodze powinna wynosić co najmniej:
• prosięta i warchlaki – 50 mm
• tuczniki, loszki i knurki hodowlane, loszki po pokryciu lub lochy – 80 mm.
W przypadku utrzymania świń w systemie otwartym powierzchnia na 1 dorosłą sztukę nie powinna być mniejsza niż 15 m2.

Pozostałe wybrane zagadnienia dotyczące minimalnych warunków utrzymania świń

1. Świń nie utrzymuje się na uwięzi.

2. Lochy i loszki od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia utrzymuje się grupowo.

3. Kojec, w którym utrzymywane są lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin proszenia powinien być zaopatrzony w materiał umożliwiający budowę gniazda.

4. Świniom należy zapewnić stały dostęp do materiałów absorbujących ich uwagę tj. słomy, trocin, siana i drewna.

5. Prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 29 dniu życia.

6. Redukcję kłów u prosiąt należy wykonać gdy widoczne są zranienia brodawek sutkowych u loch, jednak nie później niż w 7 dniu życia.

7. Obcinanie części ogona wykonujemy gdy widoczne są objawy obgryzania ogonków.

8. Kastrację samców świń należy wykonać przy zastosowaniu technik nie powodujących rozrywania tkanek.

Zabieg obcinania ogonków i kastracji po 7 dniu życia należy wykonać przy zastosowaniu długotrwałego znieczulenia.

Opracował: Tadeusz Kruszewski