Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomór klasyczny świń – komunikat dla hodowców – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pomór klasyczny świń – komunikat dla hodowców


Print Friendly, PDF & Email

Informacja o chorobie

Klasyczny pomór świń jest to łatwo szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą wrażliwe są świnie i dziki.

Najczęstszy sposób zakażenia zwierząt zdrowych stanowi bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi, względnie skarmianie paszą zanieczyszczoną wirusem.

Kraj, w którym choroba wystąpi, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane znaczną śmiertelnością zwierząt.

Choroba nie jest groźna dla ludzi (brak zachorowań wśród ludzi) – nie jest zoonozą – chorobą odzwierzęcą, jednak człowiek może być biernym roznosicielem tej choroby do innych stad (kontakt z zakażonymi świniami, produkty z zakażonych świń, itp.).

Aktualnie w Polsce choroba nie występuje (ostatnie przypadki wystąpiły w 1994 r.), jednak istnieje duże niebezpieczeństwo zawleczenia tej choroby z krajów w których występuje. W ostatnim czasie pomór klasyczny u świń i dzików notowano między innymi w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry.

W lipcu 2009 r. klasyczny pomór świń stwierdzono w gospodarstwie na terenie Litwy.

Objawy choroby – jak rozpoznać pomór klasyczny świń?

 • gorączka,
 • posmutnienie, apatia, spadek apetytu, niechęć do ruchu,
 • ogniska przekrwień, wybroczyn oraz ograniczonych ognisk martwicy na skórze zwierzęcia (uszu, brzucha i pachwin oraz niekiedy na grzbiecie),
 • początkowo zaparcia, później biegunka (cuchnący kał),
 • zapalenie spojówek, obrzęk powiek, ropny wypływ z oczu,
 • chwiejny chód, niedowłady, porażenia kończyn,
 • duszność, kaszel,
 • świnie zbijają się w grupy,
 • padnięcia występują najczęściej od 5 do 19 dni od wystąpienia pierwszych objawów.

Śmiertelność u prosiąt i warchlaków może sięgać 100%.

Sposób postępowania – przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.

 • przestrzeganie zasad bioasekuracji (środki dezynfekcyjne, dezynfekcja, maty dezynfekcyjne, itp),
 • inne środki bezpieczeństwa (np. zakaz wstępu osób postronnych do pomieszczeń inwentarskich, tablice informacyjne o zakazie wstępu itp.)
 • nie wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt bez udokumentowanego pochodzenia oraz potwierdzenia stanu zdrowia (bez świadectw zdrowia),
 • zapewnienie świniom właściwych warunków bytowania – odpowiednie temperatury, wentylacja, oświetlenie, dostęp do paszy i wody,
 • zapobieganie możliwości zakażenia świń przez dziki,
 • utrzymywanie świń w dobrym stanie zdrowia – regularne odrobaczanie, podawanie właściwej paszy wzbogacanej odpowiednimi dodatkami witaminowo-mineralnymi,
 • zapewnienie okresowych wizyt lekarza weterynarii w chlewni (stałej opieki weterynaryjnej),
 • poddawanie świń badaniom prowadzonym przez Inspekcję Weterynaryjną,
 • natychmiastowe zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzanych objawów klinicznych,
 • w przypadku znacznej liczby nagłych zachorowań i/lub padnięć istnieje ustawowy obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej – powiatowego lekarza weterynarii – bezpośrednio, lub za pośrednictwem miejscowego lekarza wolnej praktyki, albo wójta/burmistrza, oraz bezwzględnie zabezpieczenie miejsca i zwierząt lub zwłok zwierząt, do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii.

 

Pomór świń na Litwie – wzmożone środki ostrożności w woj. podlaskim i w kraju.

W związku ze stwierdzeniem ogniska klasycznego pomoru świń na terytorium Litwy (11 lipca 2009 r.) w odległości około 160 km od granicy z Polską, podjęte zostały wzmocnione środki bezpieczeństwa (m. innymi wzmożono kontrole środków transportu drogowego i inne działania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną we współpracy z innymi inspekcjami)
Środki wzmocnionej ostrożności powinny być realizowane także przez rolników – hodowców świń – w postaci:

 • zabezpieczenia obiektów inwentarskich przed dostępem osób postronnych w szczególności osoby przyjeżdżające lub przejeżdżające przez terytorium Litwy,
 • nie wprowadzanie do stad – świń bez pełnej wiedzy o ich pochodzeniu, i bez obowiązujących świadectw zdrowia,
 • nie nabywanie żywności pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, jak też odpadków żywności do karmienia świń,
 • zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowotny świń i w razie podejrzanych objawów – zawiadamianie odpowiednich władz lub osób.

opr. Mirosław Czech
Wojewódzki Inspektor ds. Zdrowia Zwierząt
i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku