Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ciepło i sucho w chlewni – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ciepło i sucho w chlewni


Print Friendly, PDF & Email

Przystępując do budowy nowej chlewni lub adaptując budynki należy ustalić program produkcji i przeznaczenie chlewni.

Program może obejmować cykl zamknięty, w którym występują grupy technologiczne (sektor porodowy, odchowalnia prosiąt, pomieszczenie loch prośnych, tuczarnia) o bardzo zróżnicowanych wymaganiach odnośnie budynku i jego mikroklimatu, rozwiązań technologicznych i wyposażenia.
W chlewniach preferowana jest wentylacja mechaniczna, bo daje największe możliwości regulacji przepływu powietrza, pozwalając na rozchodzenie się powietrza w budynku bez tworzenia przeciągów w strefach legowiskowych.

Systemy wentylacji mechanicznej:
1. podciśnieniowa
2. nadciśnieniowa
3. zrównoważona.

Najbardziej rozpowszchnionym systemem wentylacji chlewni jest wentylacja podciśnieniowa. Właściwy ruch powietrza jest uzyskiwany poprzez poprawne, równomierne i dostosowane do obsady zwierząt rozmieszczenie otworów wlotowych i wentylatorów wyciągowych.

Wentylacja nadciśnieniowa polega na nadmuchiwaniu powietrza do budynku przez wentylatory, które tym samym tworzą nadciśnienie, powodując wypychanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku. Wentylatory umieszczone w ścianach mogą powodować nierównomierne wentylowanie i zbyt szeroki przepływ powietrza w otoczeniu urządzeń. Wentylatory nawiewne zlokalizowane w dachu dają możliwość uzyskania równego ruchu powietrza w całym budynku, eliminując tym samym przeciągi, jednak mogą powodować problemy, szczególnie podczas niskich i wysokich temperatur. Przy tego rodzaju wentylacji występować mogą problemy związne z wykraplaniem się pary wodnej na elementach budynku, nie w pełni hermetycznych.

Przy wentylacji zrównoważonej wentylatory są zastosowane zarówno w otworach wlotowych jak i wylotowych. Jeśli system jest poprawnie zaprojektowany, to nadciśnienie i podciśnienie równoważy się. Polecać go można w budynkach, w których nie ma możliwości zainstalowania otworów w ścianach bocznych.

Innym systemem wentylacji mechanicznej jest turbowentylacja, w którym wszystkie urządzenia są zainstalowane w dachu lub w stropie. Specjalny wentylator może wtłoczyć powietrze do środka jak i na zewnątrz.

Poza wyborem określonego systemu wentylacji, aby zapewnić właściwy klimat dla świń, niezbędne jest jego regulowanie w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz klimatu zewnętrznego. Zazwyczaj nie zaleca się ręcznego sterowania wentylacją ze względu na to, że warunki zmieniają się w ciągu dnia w zależności od aktywności świń oraz warunków zewnętrznych. Pożądane jest stosowanie systemów automatycznych. Najczęstsza forma regulowania wentylacji i ogrzewania bazuje na zależności od temperatury. Wentylatory są włączane powyżej i wyłączane poniżej ustalonej temperatury. Jednak zimą, gdy zwierzęta wytwarzają zbyt mało ciepła, zaleca się dodatkowo regulację wentylacji opartą na wilgotności. Dobrze kierować się zasadą, że suma temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach nie może przekraczać 90%, tzn. jeśli np. temperatura wynosi 20°C, to względna wilgotność nie może przekraczać 70%.

Kacper Dzietczyk