Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Z jakich materiałów wybudować ule? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Z jakich materiałów wybudować ule?


Print Friendly, PDF & Email

Podczas szkoleń dla pszczelarzy kilkakrotnie zadawano pytanie – czy powinniśmy wprowadzać do użytku w pasiekach ule produkowane z tworzyw sztucznych? Jest to pytanie słuszne, ponieważ województwo podlaskie jest jednym, z najmniej skażonych regionów Zielonych Płuc Polski. Należy podkreślić, że tutaj są i będą warunki do produkcji zdrowej żywności w tym i miodu pszczelego.

Brak przepisów w tym zakresie w Polsce powoduje, że oprócz drewna do budowy uli wykorzystuje się tworzywa sztuczne np. styropian i piankę poliuretanową. Stosowanie pianki poliuretanowej ma negatywny wpływ na pszczele rodziny. Badania zachodnioeuropejskie, a także naukowców z Instytutu w Puławach wskazują, że pianka nie powinna być stosowana w pasiekach.

W krajach UE są większe wymagania sanitarne i ekologiczne, inaczej zwalcza się niektóre choroby pszczół. Sprawy te reguluje obowiązująca dyrektywa unijna, która określa zasady prowadzenia pasieki, warunki hodowli pszczół, pozyskiwania produktów pszczelich w tym miodu.
Poza tym w Niemczech istnieje spora grupa pszczelarzy, która z własnego wyboru wyznaje zasadę czystości biotechnologicznej co znaczy, że rodziny przczele trzyma się tylko w ulach z drewna i słomy i nie stosuje żadnych chemicznych środków nawet do zwalczania chorób.
Uważam, że inwestując w pasiekę powinniśmy wziąć to pod uwagę. Wybór pozostawiam samym zainteresowanym.

mgr inż. Antoni Zaleski