Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wrzesień w pasiece – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wrzesień w pasiece


Print Friendly, PDF & Email

We wrześniu prace pasieczne są na ukończeniu i obserwuje się spadek aktywności pszczół. Praktycznie jesień u pszczół zaczyna się wtedy, gdy zaczynają wypędzać trutnie. We wrześniu, zależnie od pogody pszczoły jeszcze gromadzą możliwe zapasy miodu i pyłku, a także starannie uszczelniają ule. Zadania pszczelarza we wrześniu to:
– przeprowadzanie zabiegów leczniczych odnośnie warrozy,
– najpóźniej do 10 września zakończenie uzupełniania zimowych zapasów pokarmowych,
– zmniejszenie wysokości otworów wylotowych do 7-8 mm lub zastosowanie metalowych zasuwek, co uniemożliwi wejście poszukującym schronienia na zimę – myszom.

Bardzo ważne jest we wrześniu, oszacowanie stanu zapasów pokarmów na zimę oraz siły i wielkości rodzin. Aby ocenić wielkość zapasów nie potrzeba rozbierać całego gniazda. Wystarczy wyjąć środkową ramkę i jeśli na niej jest pokarm (w zależności od rodzaju ula – Wielkopolski na szerokości 13 cm, Warszawski poszerzony – 13 cm, Dadana – 10 cm) to jest dobrze. We wrześniu należy ścieśniać gniazda, wyjmując z nich plastry nie obsiadane przez pszczoły i wynieść je do magazynku w celu uniknięcia rabunku szczególnie przez osy. Plastrami tymi będziemy mogli zasilić potrzebujące rodziny na wiosnę. Nie wolno przenosić do magazynku skrajnych ramek z plastrami niezasklepionymi, ponieważ nagromadzony pokarm skwaśnieje. Takie ramki trzeba wstawić na zatwór (sciśniacz gniazda), skąd pszczoły przeniosą pokarm do ula. Pod koniec miesiąca, kiedy temperatura osiąga maksymalnie +10°C, kiedy już nie ma czerwiu, ule należy odymić Apiwarolem, przestrzegając zasad postępowania podanych na ulotce dołączonej do preparatu.

Robert Nasiłowski