Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w kwietniu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w kwietniu


Print Friendly, PDF & Email

W kwietniu pszczoły są już po oblocie i rozpoczynają loty po pożytek. W ciepłe dni przeprowadzamy szczegółowy przegląd wszystkich rodzin. Im wcześniej zrobimy przegląd, tym większa gwarancja dobrego rozwoju rodzin.

Podczas szczegółowego przeglądu usuwamy stare zanieczyszczone plastry i zastępujemy je plastrami czystymi, najlepiej z zapasami pokarmu. Pamiętajmy, że chwilowe zmniejszenie zapasów hamuje rozwój rodziny, co będzie niekorzystnie wpływało na zbiory miodu. Często występują przypadki padnięcia pszczół z powodu braku pokarmu, pomimo dobrego przezimowania.
Bardzo ważne jest utrzymanie właściwej temperatury w gnieździe, gdyż rozwija się nowy czerw, a zapewnić to możemy przez ściśnięcie gniazd. W ulu pozostawiamy tyle plastrów na ilu jest czerw, plus dwa plastry z pokarmem po jednej z każdej strony. Maty ocieplające muszą być suche, bo tylko takie dobrze zabezpieczają przed stratami ciepła.

Jeżeli pszczoły nie obsiadają wszystkich plastrów, a w okolicy jest wczesny pożytek, to roje takie łączymy bez konieczności likwidowania starej matki. Pszczoły same dokonają selekcji matek i wybiorą lepszą. W tym czasie rodziny bardzo łatwo się łączą.

Bardzo ważne jest pobudzanie pszczół do aktywności. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem jest odsklepianie ramek z zapasami zimowymi i ustawianie ich do gniazda obok ramek z czerwiem. Zapasy zimowe zostały na jesieni przetworzone i mają właściwości zbliżone do miodu, a oprócz tego zawierają spore ilości pyłku (pierzgi). Taki pokarm pobudza pszczoły do większej aktywności, a matki do intensywniejszego czerwienia. Syrop cukrowy daje się w ostateczności, gdy rodzinie grozi śmierć głodowa, a nie dysponujemy zapasami zimowymi ani ciastem cukrowo-miodowym.
Odsklepianie zapasów kończymy przed kwitnięciem drzew owocowych.

Gdy pszczoły obsiadają na czarno wszystkie plastry gniazdowe, przystępujemy do poszerzania rodziny pszczelej. Jednorazowo dostawiamy nie więcej jak 1 lub 2 plastry z suszem jasnobrązowym. W miarę potrzeby poszerzenia dokonujemy z obu stron gniazda. Nie należy dopuścić do zaczerwienia plastrów okrywowych, bo świadczy to o braku miejsca do czerwienia. W pierwszej fazie zaczerwiania nie należy wstawiać plastrów pomiędzy ramki z czerwiem, czyli nie rozdzielać czerwiu, gdyż może to być przyczyną podziału rodziny, wówczas matka będzie czerwiła po jednej stronie. Plastry z zapasem pierzgi wstawiamy jak najbliżej czerwiu otwartego (najkorzystniej w odległości 7 cm od czerwiu).

Robert Nasiłowski