Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pszczoły w czerwcu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pszczoły w czerwcu


Print Friendly, PDF & Email

Na początku czerwca przeprowadza się pierwsze miodobranie z wczesnych pożytków (głównie z rzepaku). Pożytki letnie rozpoczynają się w pierwszej dekadzie czerwca i trwają do końca drugiej dekady lipca. W tym okresie surowca miodowego dostarczają: malina, robinia akacjowa, lipa, gryka, wielokwiat (leśny i łąkowy); może również wystąpić spadź. Czerwiec jest okresem naturalnych rójek, miodobrania oraz wymiany matek na lepsze.

Zawsze w czerwcu, przy dobrych pożytkach i dobrej pogodzie, następuje duży przyrost liczby pszczół w ulach i potęguje się nastrój rojowy. Rojenie jest naturalnym sposobem rozmnażania się pszczół ale niekorzystnym w gospodarce pasiecznej. Dlatego pszczelarz nie powinien dopuścić do rojenia. Przyczynami roju są: cechy dziedziczne matki, nadmiar młodych pszczół w ulu, ciasnota w ulu, brak wentylacji, wzrost temperatury i dwutlenku węgla. Pszczoły zawsze poradzą sobie z niską temperaturą, natomiast nie radzą sobie z temperaturą wysoką. Jedyną możliwością jest wyrojenie się z ula.

Objawami rojenia są:
– rozleniwienie rodziny (spada aktywność robocza, pod daszkiem tworzą się kłęby bezczynnych pszczół oczekujących na sygnał do rojenia)
– zaniechanie odbudowy ramki pracy
– obfitsze czerwienie trutowe
– rozpoczęcie budowy miseczek matecznikowych na skraju plastrów miodowych.

W czerwcu są korzystne warunki do wychowu matek pszczelich i trutni. Najlepsze do wychowania są silne rodziny, które weszły w nastrój rojowy, bowiem u nich występuje dużo karmicielek i nadprodukcja mleczka oraz naturalna tendencja do zakładania mateczników oraz do dobrej ich pielęgnacji.

W czerwcu panują korzystne warunki do wymiany matek, dlatego są one dobrze przyjmowane w rodzinach. Przerwa w czerwieniu spowodowana poddaniem młodej matki, wpłynie minimalnie na osłabienie rozwoju, natomiast mniejsza ilość czerwiu otwartego lub jego brak ma pośredni wpływ na zwyżkę zbioru (mniej karmicielek, więcej zbieraczek). Czerwcowe pakiety z młodymi matkami dochodzą do dobrej siły i w okres zimowania wchodzą jako pełnowartościowe rodziny.

Robert Nasiłowski