Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przypomnienia dla pszczelarzy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przypomnienia dla pszczelarzy


Print Friendly, PDF & Email

Lipiec jest zazwyczaj w pasiekach okresem zbiorów. Niektórzy pszczelarze po odebraniu miodu lipowego kończą sezon w danym roku. Inni przewożą pasieki na inne pożytki, np. grykę lub spadź.
Po ostatnim miodobraniu, które w różnych pasiekach wypada w różnych terminach przystępujemy do układania gniazd na zimę, a następnie do jesiennego dokarmiania pszczół.

Na dobry przebieg zimowania pszczół mają wpływ wszystkie prace i zabiegi, które pszczelarz wykonuje w sierpniu.

Od dobrego przygotowania rodzin pszczelich do zimy zależy w dużym stopniu produkcja pasieki w następnym sezonie. Poza tym niewłaściwe przygotowanie rodzin jesienią prowadzi do strat w postaci ubytku w pogłowiu pszczół.

Często się mówi, że rok pszczelarski rozpoczyna się z chwilą układania gniazd na zimę. Dlatego nie należy zwlekać z tymi pracami, do których powinniśmy przystąpić już pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Pszczoły wylęgające się w trzeciej dekadzie sierpnia i w pierwszej dekadzie września nie powinny przerabiać syropu cukrowego, bo są to pszczoły najlepsze do zimowania. One też stanowią największy procent pszczół długowiecznych, żyją bowiem około 270 dni, co potwierdziły badania. Do przerobu syropu na zimę powinno wykorzystywać się pszczoły starsze, które wylęgły się w lipcu i nie będą w stanie przetrwać do wiosny. Wiąże się to z ich stanem fizjologicznym, ponieważ nie posiadają wytworzonego przez ich organizm ciała tłuszczowego – tkanki zapasowej, która służy do gromadzenia substancji zapasowych – glikogenu, białek i tłuszczów. Tylko pszczoły zimowe mają dobrze rozwinięte ciało tłuszczowe.

Przed zimą nie możemy zapomnieć o konieczności walki z pasożytem pszczół Varroa destructor. Jeżeli w sezonie nie widzieliśmy pasożytów na pszczołach to nie możemy zaprzestać leczenia w danym roku. Do zabiegów leczniczych należy przystąpić zaraz po ostatnim miodobraniu. Najwygodniejsze w walce z warrozą są paski roztoczobójcze do zawieszania w ulach.

Pszczelarze zimują rodziny pszczele w różnych ulach. Można powiedzieć, że typ zabudowy ula nie ma, aż tak dużego znaczenia, gdyż właściwie przygotowana do zimowania rodzina dobrze zimuje. Bardzo ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji. Lepsza cyrkulacja powietrza powoduje spadek wilgotności względnej. Pamiętajmy, ze maty ocieplające gniazdo pszczół nie powinny sięgać do dennicy ula, co ułatwia przepływ powietrza.

Powszechnie wiadomo, że największym wrogiem dobrego zimowania pszczół jest nadmierna wilgotność szczególnie dotkliwa w ulach styropianowych. W takich ulach wczesną wiosną na dennicy może być dużo wody, a plastry pokryte pleśnią. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie do tych uli tzw. głębokich dennic. Wielu pszczelarzy obawia się pozostawienia na zimę zbyt obszernych wylotów i często niepotrzebnie je znacząco zmniejsza. Zaleca się, aby na każdą ramkę pozostającą w gnieździe na zimę pozostawić około 1 cm2 otworu wylotowego. Dobra wentylacja w czasie zimowania jest bardzo ważna, a świadczą o tym dane badacza Crennera.
Wynika z nich, że podczas spalania zapasów pokarmowych przez pszczoły, wydziela się dużo pary wodnej, która powinna być usunięta z ula. Dlatego stworzenie warunków do właściwej wentylacji w ulu na czas zimowania należy traktować priorytetowo.

Poza tym zimowanie silnych rodzin jest pewniejsze, one bowiem stanowią podstawę sukcesów produkcyjnych w następnym sezonie pasiecznym.

Antoni Zaleski