Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w maju – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w maju


Print Friendly, PDF & Email

W maju kończy się okres wymiany pszczół starych, które przeżyły zimę, na młode. Rozwój rodzin pszczelich jest teraz najintensywniejszy. Mimo to do połowy miesiąca gniazda powiększamy ostrożnie.

Dopiero gdy ciepła pogoda ustali się można intensywniej powiększać gniazda, wstawiając ramki z suszem woskowym i węzą między plastry z czerwiem. Muszą one pokryć zapotrzebowanie rodzin na miejsce dla czerwiu i przynoszonego do ula nektaru.

W ulach wielokorpusowych, po zagospodarowaniu dotychczasowych, daje się kolejne korpusy. W rodzinach słabszych cały nowy korpus może spowodować nadmierne oziębienie gniazda, stąd też można wypełnić go częściowo, dając tylko kilka plastrów ocieplając je matą i płótnem.

W ulach nadstawkowych po wypełnieniu gniazd plastrami, dajemy nadstawki. Pamiętając o możliwości nawrotu chłodów trzeba utrzymywać ocieplenie boczne i górne, a wielkość otworów wylotowych dostosować do siły rodziny i warunków pogodowych.

Do 15 maja należy zapobiec wystąpieniu nastroju rojowego u pszczół, dlatego należy zapewnić w ulu odpowiednią ilość miejsca matce pszczelej do składania jajeczek i umożliwić pszczołom dobrą wentylację gniazda. W dalszym ciągu wstawiamy do uli ramki z węzą, w celu odbudowy nowych plastrów przez pszczoły robotnice.

Najsilniejszym rodzinom, które budują plaster trutowy i miseczki matecznikowe, można zabrać pewną ilość czerwiu krytego, zasilając nim rodziny słabsze. Dzięki tym zabiegom udaje się zwykle powstrzymać pszczoły od rójki.

W maju kwitną drzewa, krzewy owocowe, rzepaki oraz mniszek lekarski, jeżeli pogoda dopisze możemy liczyć na zbiór miodu towarowego. Dlatego nie wolno podawać do uli żadnych leków, ani stosować środków chemicznych, gdyż mogłyby one dostać się do miodu.

W pasiekach dotkniętych warrozą walczymy biologicznie z chorobą przez systematyczne likwidowanie zasklepionego czerwiu trutowego. Można w tym celu stosować tzw. “ramkę pracy” i z niej wycinać czerw trutowy.

Pamiętajmy o wzbogacaniu bazy pożytkowej dla pszczół wysiewając rośliny miododajne itp. w pobliżu pasiek.

Antoni Zaleski