Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lato w pasiece – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lato w pasiece


Print Friendly, PDF & Email

Lato to okres intensywnego rozwoju rodzin pszczelich i kwitnienia wielu roślin miododajnych. Dlatego prace wykonywane w tym okresie wiążą się z następującymi zabiegami:
– systematycznym przeglądem rodzin pszczelich,
– powiększaniem gniazd i dodawaniem nadstawek,
– kontrolą nastroju rojowego w rodzinach i przeciwdziałaniu rójce,
– odbiorem miodu z uli,
– wychowem i wymianą matek itp.

Systematyczny przegląd rodzin ma na celu kontrolowanie na bieżąco ich stanu, pod kątem występowania nastroju rojowego oraz stałego poszerzania gniazda ramkami z suszem woskowym i węzą, po to żeby pszczoły zawsze miały pewien nadmiar wolnego miejsca do gromadzenia nektaru.
W czasie upalnego lata, szczególnie wówczas, gdy jest intensywny pożytek, należy otwierać szeroko otwory wylotowe, aby ułatwić pszczołom wentylowanie gniazda i odparowanie wody z nektaru. Należy pamiętać o grożących rabunkach w pasiekach. Oznacza to konieczność skracania czasu trwania przeglądu do niezbędnego minimum. Zabieg ten wiąże się z zakłóceniem normalnego funkcjonowania rodziny pszczelej. Aby negatywne skutki przeglądu były jak najmniejsze należy ustalić cel i sposób wykonania przeglądu, aby wykonanie jego było sprawne i spokojne.
Powiększanie gniazda powinno zależeć od charakteru prowadzenia gospodarki pasiecznej, czasu zakwitania i okresu kwitnienia głównych roślin pożytkowych oraz rasy pszczół. Błędem spotykanym w wielu pasiekach jest jednak przygotowanie zbyt silnych rodzin na końcową fazę głównego pożytku, kosztem miodu towarowego. Dlatego w końcu czerwca można ograniczyć nieco czerwienie matek ograniczając ją za pomocą kraty na 4-6 plastrach.

Obecnie najpopularniejsze w Polsce są ule nadstawkowe. Umożliwiają one stosowanie nadstawek jako tzw. część magazynową, przeznaczoną na zbiór miodu, co też ułatwia jego odbiór z ula. Właściwy termin dodawania nadstawek do uli określa się na podstawie obserwacji tempa rozwoju rodzin pszczelich. Zbyt opóźnione dodawanie nadstawek nie sprzyja produkcji miodu, a więc lepiej jest czasem dać je wcześniej niż za późno.

Jeśli chodzi o nastrój rojowy ma on niewątpliwie negatywny wpływ na produkcję pasieczną. Poza tym dezorganizuje pracę w pasiece i przyczynia się do strat pośrednich, powodując zmniejszenie produkcyjności rodzin oraz zwiększa nakłady pracy przy ich pielęgnacji.
Do poznanych przyczyn powstawania nastroju rojowego, poza dziedziczną skłonnością pszczół zaliczamy: nadprodukcję mleczka w rodzinie, niedobór substancji matecznej, ciasnotę w gnieździe i przegrzanie ula, układ warunków atmosferycznych i pożytków oraz nadmierne stężenie dwutlenku węgla w gnieździe. Zwiększony pęd do rójki obserwujemy przy następującym układzie pożytków: dobre i ciągłe pożytki rozwojowe wraz ze słabym pożytkiem letnim lub obfite pożytki wczesne, umiarkowany i długotrwały pożytek letni oraz nagłe zakończenie się pożytku.

Zwalczanie rójki polega przede wszystkim na wczesnym wykryciu nastroju rojowego. Dobrym wskaźnikiem jest obserwowanie budowy woszczyny w ramce pracy. Rodziny w nastroju rojowym nie budują w ramce pracy i to jest wystarczającym sygnałem dla pszczelarza. Można też niszczyć mateczniki rojowe, chociaż to nie zawsze daje dobre rezultaty, ponieważ w ten sposób przedłużamy stan bezrobocia w rodzinie. Przy niezbyt silnym nastroju i trwającym słabym pożytku wystarczy silnie “przewietrzyć” rodzinę, podając jej kilka ramek z węzą w środek gniazda. Znacznie trudniej jest przeciwdziałać rójce w okresie bezpożytkowym. Wtedy możemy dzielić silne rodziny i wykonywać odkłady z matkami nieunasiennionymi.

Innym sposobem zapobiegania rójce jest przestawianie uli, który polega na tym, że ul z rodziną w nastroju rojowym przenosimy na miejsce ula z rodziną słabą lub odwrotnie.
W naszych warunkach najczęściej pierwsze miodobranie wykonuje się na początku czerwca. Najlepiej jest wykonać je tuż przed końcem pożytku. Przed podjęciem decyzji o miodobraniu trzeba zorientować się czy miód jest już dojrzały. Należy odbierać miód dojrzały, kiedy plastry nadstawkowe poszyte są wieczkami woskowymi co najmniej do połowy, gniazdowe w 2/3 swej powierzchni. Miód najlepiej jest odwirować bezpośrednio po wyjęciu plastrów z ula, są one ciepłe i miód łatwo wypływa. Szybkość dojrzewania miodu zależy od jego odmiany jak i pory roku.
W racjonalnej gospodarce pasiecznej należy prowadzić wymianę matek. Zabieg ten uważa się za jeden z najważniejszych sposobów podnoszenia produkcyjności rodzin pszczelich. Należy wymieniać matki stare oraz o niskiej wydajności, czyli mało wartościowe. W postępowych pasiekach co roku wymienia się połowę matek. Wprowadza się na ich miejsce matki o wyższej wartości genetycznej, najlepiej z pasiek hodowlanych. Wymiana matek jest zabiegiem trudnym, połączonym z ryzykiem strat. Konieczne jest więc dobre poznanie techniki poddawania matek.

Antoni Zaleski