Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poprawa pożytków pszczelich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poprawa pożytków pszczelich


Print Friendly, PDF & Email

Jakość bazy pożytkowej jest jednym z podstawowych czynników decydujących o wielkości produkcji pasiek. Na bazę pokarmową pszczół składają się wszystkie rośliny miododajne występujące na określonym obszarze, a więc rośliny lasów, łąk, pól uprawnych oraz osiedli wiejskich i miejskich z ogrodami, przydrożami.

Rośliny miododajne są to te rośliny, które dostarczają pszczołom oraz innym owadom nektaru, pyłku lub spadzi.

W miarę postępu w rolnictwie (chemizacja itp.) baza pokarmowa pszczół ulega ciągłemu pogarszaniu, dlatego pszczelarze powinni dążyć do poprawy pożytków pszczelich.

Można to osiągnąć zagospodarowując wolne skrawki gruntów miododajnymi drzewami, krzewami oraz bylinami. Nadają się do tego rośliny wysoce miododajne, łatwe do rozmnażania, nie wymagajace specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Należą do nich:
• rośliny jednoroczne: facelia błękitna, gorczyca biała, nostrzyk biały jednoroczny, kolendra siewna, pszczelnik mołdawski, niecierpek Roylego;
• dwuletnie: nostrzyk biały, nostrzyk żółty, żmijowiec pospolity, rezeda żółtawa, przegorzan kulistogłówkowy, dzwonek wielkokwiatowy, ostrzeń pospolity, dzięgiel lekarski;
• byliny: trojeść amerykańska, przegorzan węgierski, kocimiętka naga i cytrynowa, lebiodka pospolita, szałwia okółkowa, mięta nadwodna, kłosowiec fenkułowy, jasnota biała, serdecznik kosmaty, szanta pospolita, farbownik lekarski, mikołajek płaskolistny, ślazówka turyngska, nawłoć późna, rozchodnik okazały;
• krzewy: mieszańce wierzby iwy, irga błyszcząca, irga lśniąca, irga czarna, klon Ginnala, klon tatarski, kruszyna pospolita suchodrzew Maacka, parczelina trójlistna, koluetka południowa, oliwnik wąskolistny;
• drzewa: lipa, klon zwyczajny, klon jawor, robinia akacjowa, czeremcha amerykańska, korkowiec amurski, katalpa żółtokwiatowa, ewodia aksamitna oraz mieszańce wierzby iwy. Bardzo ważną grupę stanowią drzewa i krzewy owocowe – jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, agrest, malina, porzeczka, pigwa itp.

Wydajność miodową roślin można odczytać z tabel, które publikowane są w literaturze pszczelarskiej. Wielkość ta podawana jest zwykle w kg/ha. Trzeba jednak umieć odpowiednio ją interpretować. Jeżeli na przykład dla rzepaku podawana jest wydajność 100 kg/ha, nie znaczy to wcale, że taką ilość miodu z tej powierzchni pszczoły są w stanie zebrać. Ilość miodu wytworzonego przez pszczoły jest na ogół kilkakrotnie mniejsza niż podana wydajność miodowa roślin, a czasami równa zeru. Przyjmuje się, że pszczoły wykorzystują jedynie około 65% zasobów surowca miodowego (nektaru). Uwarunkowane jest to wieloma czynnikami. Część nektaru z kwitnących roślin pobierają też inne owady, część ulega wypłukaniu przez deszcze lub wysuszeniu (słońce, wiatr) pewien procent nektaru pszczoły wykorzystują na własne potrzeby życiowe.

Poza tym pszczoły mają swój optymalny promień lotu na pożytek i w związku z tym należy mieć na uwadze odpowiednią odległość pasieki od kwitnących roślin.

Za maksimum przyjmuje się promień lotu o długości 2 kilometrów. Jest to – górna granica opłacalności odległości lotu. W pewnym stopniu obrazuje nam te zależności tabela.

Odległość od pasieki
(w km)
Stopień wykorzystania pożytku
(w %)
0
100
do 0,5
70
0,5-1,0
40
1,0-1,5
25
1,5-2,0
5
ponad 2
0

Starajmy się zatem wzbogacać pożytki siejąc lub sadząc rośliny miododajne w pobliżu pasiek. Pszczelarze nie powinni liczyć tylko na przypadkowe źródła pożytków, dotyczy to zwłaszcza dużych pasiek towarowych, które musimy przewozić nieraz na duże odległości w poszukiwaniu kwitnących plantacji, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Antoni Zaleski