Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Początek długiej zimowli pszczół – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Początek długiej zimowli pszczół


Print Friendly, PDF & Email

Wraz z nadejściem słotnych, dżdżystych i chłodnych dni listopada zaczyna się w pasiece zima. Za jej początek możemy uznać dzień, w którym warunki pogodowe pozwoliły na ostatni oblot pszczół. Od tego czasu aż do pierwszego wiosennego oblotu, pszczoły nie będą wydalać kału. Cały przetrawiony miód będą gromadziły w jelicie tylnym.

W miarę upływu czasu, jelito zimującej pszczoły, niczym nadmuchiwany balonik, wypełniając się kałem zwiększa swoją objętość. Pod koniec zimowli treść jelita może stanowić nawet połowę masy ciała robotnicy.

Prawidłowo zimująca rodzina zużywa w tym okresie bardzo mało pokarmu (około 25 gram dziennie). Spożycie zapasów może wzrosnąć w przypadku niepokojenia pszczół, obecności spadzi w zapasie zimowym bądź też przy przedłużającym się czerwieniu matek.

Obecność czerwiu w rodzinach pszczelich w listopadzie jest często związana z dużym porażeniem rodziny przez warrozę. Rój osłabiony przez pasożytujące pajęczaki, dąży do odbudowania siły przez produkcję młodych pszczół. Na larwach pszczół robotnic umiejscawiają się samice warrozy, których jest stosunkowo dużo w porażonej rodzinie. Pasożyt namnaża się na zasklepionych larwach i poczwarkach, w wyniku czego, młode wygryzające się pszczoły są znacznie osłabione, krócej żyją, czasami możemy zaobserwować u takich robotnic zdeformowane skrzydła oraz znacznie mniejszy odwłok. Błędne koło się zamyka. Nasza rozczerwiona rodzina ze świeżo wygryzionymi porażonymi robotnicami, nadal stwarza matce warunki do czerwienia, usiłując wydać kolejne pokolenie silnych dobrze przygotowanych do zimowli robotnic. Niestety wraz z kolejnymi wychowanymi pokoleniami pszczół, sytuacja się pogarsza. Rój ma coraz mniej czasu do przygotowania się na zimę, a ilość pasożytów wzrasta.

Niestety mimo zastosowania środków leczniczych zgodnie z zaleceniami producentów, coraz częściej spotykamy się z opisaną sytuacją. Niezadowalająca skuteczność leków warrozobójczych wymusi najprawdopodobniej na pszczelarzach konieczność szerszego stosowania czasochłonnych i uciążliwych zabiegów mechanicznego zwalczania warrozy.

Listopad i grudzień to dobry czas na remonty i renowacje uli oraz na porządki w magazynie pasiecznym. Segregujemy plastry. Starą, ciemną woszczynę o nieregularnej zabudowie przeznaczamy na przetop. Plastry pozostawione w magazynie do przyszłego sezonu na regałach, rozstawiamy w odstępach co 3-4 centymetry. Pozwoli to ochronić susz przed barciakami.

Możemy również pokusić się o drutowanie ramek, w które będziemy wiosną wtapiać węzę.

Jeżeli przygotowane ramki będą przechowywane w nieogrzewanym pomieszczeniu, nie naciągamy drutu. Drut naciągnięty na ramkę, przy dużych wahaniach temperatury straci swój naciąg.

Im więcej prac przygotowawczych uda nam się wykonać w trakcie zimy, tym więcej czasu będziemy mogli w sezonie przeznaczyć na pracę przy pszczołach.

Przemysław Miarka