Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w październiku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w październiku


Print Friendly, PDF & Email

W pogodnie dni mniej doświadczeni pszczelarze jeszcze raz sprawdzają skraj gniazda, aby upewnić się, czy siła rodzin dostosowana jest do jego pojemności. Najtrafniejszą ocenę uzyskuje się po chłodnych nocach, a nawet po przymrozkach. Pszczoły odwiedzają jeszcze ostatnie jesienne kwiaty, m.in. łopuchę, ognichę, astry oraz rośliny poplonowe, których pierwsze przymrozki nie ścięły. Pszczoły przynoszą z tych roślin przede wszystkim pyłek, który spożywają na bieżąco, gromadząc w ten sposób w organizmie zapasy białkowo-tłuszczowe. Zapasy te mają istotny wpływ na kondycję pszczół w czasie zimy. W rodzinie pszczelej na początku października matka nie powinna już składać jajeczek, a w trzeciej dekadzie nie powinno być w ogóle czerwiu.
Pszczelarze stosujący przeciw warrozie Apiwarol – tabletki mogą jeszcze wykonać ostatni zabieg leczniczy.

Dokarmianie pszczół, ułożenie gniazda oraz dostosowanie jego wielkości do siły rodziny zakończyliśmy we wrześniu, a obecnie szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na ocieplenie i wentylację gniazd.

W ciągu całego roku z wyłączeniem okresu zimowego, pszczoły aktywnie regulują zarówno temperaturę jak i wilgotność i skład powietrza w ulu. Natomiast od momentu uformowania się kłębu zimowego pszczoły regulują temperaturę tylko w jego wnętrzu. Dlatego w zbyt obszernym gnieździe z zimującego kłębu pszczelego szybciej ubywa ciepła i gromadzi się więcej pary wodnej. Nadmiar wilgoci w postaci skroplonej pary wodnej osiada na ramkach i ścianach ula, co powoduje powstawanie pleśni. Również zbyt ciasne gniazdo i słaba wentylacja mogą spowodować zakłócenie prawidłowej zimowli pszczół. Jeśli idzie o wielkość otworów wylotowych na zimę, to zaleca się aby na każdą zastawioną do zimowli ramkę przypadał 1 cm (np. w ulu zastawiono 8 ramek to szerokość wylotka powinna równać się 8 cm) wówczas wymiana powietrza będzie dostateczna, a gniazdo niezawilgocone. Do prac, które pszczelarz wykonuje w październiku zaliczamy:

  • Docieplenie gniazda matami bocznymi i założenie ocieplenia górnego. Z praktyki wynika, że najlepsze są maty ze słomy prostej oraz poduszki górne wypełnione sieczką ze słomy.
  • W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza maty boczne nie powinny dotykać do ściany, należy zastosować wolną przestrzeń ok. 2 cm, taką samą odległość między dennicą ula a matą.
  • Wymienić uszkodzone pokrycie na daszkach uli (nie powinny być pozostawione na zimę).
  • Wytapianie wosku i zabezpieczenie plastrów woskowych przed gryzoniami i motylicą.
  • Sadzenie krzewów i drzew miododajnych oraz zebranie nasion i owoców.
Antoni Zaleski