Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w sierpniu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w sierpniu


Print Friendly, PDF & Email

Przygotowanie pasieki do zimowania polega przede wszystkim na przygotowaniu samych pszczół i zapewnieniu odnowy biologicznej rodzinie pszczelej, gdyż pszczoły, które będą zimowały powinny być młode i nie spracowane (z zapasami ciała tłuszczowego), czyli dożywione i wypoczęte. Intensywny rozwój rodzin pszczelich w okresie od III dekady lipca przez sierpień do II dekady września gwarantuje zazimowanie silnych rodzin. W celu poznania aktualnego stanu rodzin pszczelich, należy już na początku miesiąca przystąpić do jesiennego przeglądu. Czynnikami warunkującymi dobry sierpniowy rozwój jest: młoda plenna matka, odpowiedni zapas pokarmu i umiarkowany pożytek.

Jeśli brakuje pokarmu powinniśmy dokarmiać pszczoły syropem z cukru. Syrop z cukru powinien być sporządzony w stosunku 1:1 to znaczy do 1 kg cukru dodajemy 1 litr wody. W tym czasie podajemy większe porcje nawet 4-5 litrów co kilka dni. Średnio powinno się podać od 12 do 15 kg cukru na jedną rodzinę. Trzeba wiedzieć, że jeśli matka czerwi to jest dostarczany pokarm. Syrop nie powinien być za gęsty, ponieważ szybko odparowuje, wobec czego pszczoły nie mają możliwości ingerowania swoimi enzymami w jego skład. Wtedy sacharoza nie zostaje należycie rozłożona i w czasie zimy taki syrop krystalizuje. Pszczoły zjadając taki pokarm dostają biegunki i chorują na nosemozę. W przygotowaniu syropu ważną rolę odgrywa temperatura. Gotowanie jest szkodliwe, ponieważ w czasie gotowania wydziela się HMF – toksyczny związek (hydroksymetylofurfural). Ponadto gotowany syrop ma tendencję do tworzenia lukru czyli krystalizacji a pszczoły po spożyciu takiego pokarmu chorują na biegunkę. W sierpniu przeważnie panują upały i podany syrop powinien być chłodny. Doświadczeni pszczelarze rozpuszczają syrop w czystej, studziennej lub źródlanej wodzie.

Zaletą dokarmiania pszczół w sierpniu jest to, że do przerobienia cukru będą wykorzystane stare letnie, pszczoły, które skończą żywot we wrześniu lub w październiku i nie doczekają zimy. Młode pszczoły spełnią rolę karmicielek na wiosnę. Pszczoła karmicielką jest tylko jeden raz. Matka pszczela dokarmiona w sierpniu (do 25 sierpnia) przestaje czerwić a pszczoły wygryzione z czerwiu, w 10 dniu mogą dokonać pierwszych oblotów. Dlatego też późne czerwienie jest szkodliwe, gdyż młode pszczoły nie dokonają pierwszych oblotów oczyszczających.

Podczas dokarmiania pszczelarz nie powinien zmieniać układu ramek w gniazdach pszczelich. Pszczoły same wiedzą, co gdzie i kiedy w ulu lokować aby przetrwać zimę. Zadaniem pszczelarza jest dostosowanie wielkości gniazda do wielkości rodzin pszczelich. Gniazdo nie może być ciasne. W jesieni gniazda trzeba ścieśniać poprzez odbieranie rodzinom skrajnych ramek, które nie są obsiadane przez pszczoły. Pozostawienie skrajnych ramek w ulu na zimę spowoduje ich zapleśnienie.

W sierpniu, ponieważ jest ciepło pszczoły powinny mieć wodę w poidełkach.

Korzystne jest obsiewanie poletek facelią, ponieważ kwitnie w 50 dni od zasiania, jest to roślina miododajna i maksymalnie wykorzystana przez pszczoły.

Robert Nasiłowski