Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w październiku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w październiku


Print Friendly, PDF & Email

Październikowa aura potrafi nas często zaskoczyć ciepłą i słoneczną pogodą, jednak jesień dla pszczół już dawno się skończyła. Matki pszczele bardzo ograniczyły czerwienie, w niektórych rodzinach może być już ono zakończone. Brak jest pożytków nektarowych, niewielkich ilości cennego pyłku mogą nam dostarczyć zasiewy gorczycy białej. Obecny czas jest raczej oczekiwaniem rodziny pszczelej na zimę.

Po intensywnym i pracowitym sezonie, nadszedł wreszcie czas odpoczynku pszczół i pszczelarza. Prace przy ulach powinny być już w zasadzie zakończone. Zabezpieczyliśmy rodzinom zapas pokarmu na zimę, przeprowadziliśmy zabiegi zwalczania warrozy.

Przy sprzyjającej ciepłej pogodzie, można wykorzystać prawie całkowity brak czerwiu w rodzinach pszczelich i pokusić się o przeprowadzenie kontrolnego odymienia pszczół Apiwarolem. Wkładka umieszczona w czasie zabiegu na dennicy (kartka papieru zalanego woskiem pszczelim), pozwoli nam skontrolować ilość osypanych osobników warrozy. Pojedyncze porażone roztocza, bądź ich całkowity brak, są świadectwem skuteczności przeprowadzonych w drugiej połowie lata zasadniczych zabiegów zwalczania pasożyta. Jest to zabieg godny polecenia, jednak nie stosowany powszechnie zapewne z uwagi na dużą pracochłonność.

Warto również przeprowadzić ostatni przegląd jesienny rodzin pszczelich i zweryfikować poprawność ułożenia gniazda. W wypadku gdy na środkowych ramkach gniazda zauważymy niepokojąco małe zapasy pokarmu, warto je przetasować pełniejszymi ramkami.

Ocieplając ule musimy mieć na uwadze, że zbyt mocne ogacenie gniazda może przysporzyć więcej problemów niż jego całkowity brak. Wskaźnikiem dobrego ocieplenia ula jest brak kondensacji pary wodnej na ścianach ula i pod daszkiem.

Zagadnienie jest szczególnie ważne w przypadku uli z poliuretanu i styropianu. Materiały te nie chłoną wilgoci, para wodna często skrapla się wewnątrz ula, co często jest zaskoczeniem dla początkujących pszczelarzy i przyczynia się niejednokrotnie do pogorszenia warunków zimowli.

Przemysław Miarka