Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w marcu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w marcu


Print Friendly, PDF & Email

Po pierwszych oblotach pszczół, każdy pszczelarz robi przegląd higieniczny uli w pasiece.

Marcowa pogoda bywa zmienna i często odzwierciedla cztery pory roku. Szczególnie uciążliwe są chłodne, przenikliwe marcowe wiatry. Jeżeli w trakcie oblotu stwierdzimy, że nie ze wszystkich uli wylatują pszczoły, do takiego ula trzeba zastukać i sprawdzić przez słuchawkę jak zachowują się pszczoły.

Jeżeli nie usłyszymy żadnego głosu, to zdejmujemy daszek i powałkę, wyjmujemy środkową beleczkę międzyramkową i sprawdzamy czy w ulu są w ogóle pszczoły. Po upewnieniu się, że rodzina się osypała, ul taki zabezpieczamy przed dostępem obcych pszczół. Gdy w czasie nasłuchu usłyszymy brzęk głośny i równy, który ustaje nagle, możemy być spokojni, że rodzina taka jest w dobrej kondycji i za chwilę wyjdzie na oblot. Gdy usłyszymy głos bardzo cichy i po zastukaniu pszczoły zaczną wychodzić z ula i padać na ziemię przed wylotkiem, może to świadczyć, że rodzina jest bez pokarmu. Rodzinę taką należy natychmiast podkarmić syropem cukrowym.

Rodziny przeglądamy w ciepły bezwietrzny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi 14oC. Po pierwszym przeglądzie będziemy mieli pełny obraz rodzin pszczelich po okresie zimowym.
Przegląd taki przeprowadzamy przez odkrycie powałki lub wyjęcie beleczek międzyramkowych i sprawdzenie ile ramek ta rodzina obsiada oraz czy posiada odpowiednią ilość pokarmu. Rodzinie pozostawiamy tyle ramek, aby wszystkie były obsiadane przez pszczoły. Jeżeli podejrzewamy, że w danej rodzinie brakuje matki, dłutem rozsuwamy ramki i sprawdzamy czy w środku gniazda znajduje się czerw. W marcu wszystkie rodziny posiadające matki, będą miały czerw kryty w środku gniazda. Rodziny słabe (obsiadające mniej niż trzy ramki) i nie posiadające matek likwidujemy. W tym celu łączymy je jak najszybciej w większe rodziny, pozostawiając w nich najlepsze matki. Łączymy rodziny słabe ze słabymi. Nie wolno łączyć rodzin słabych z rodzinami średnimi i rodzinami mocnymi ze względu na możliwość rozwoju chorób pszczelich.

Kolejny etap przeprowadzania przeglądu polega na sprawdzeniu zapasów pokarmu. Braki pokarmu uzupełniamy plastrami z miodem lub syropem cukrowym.

Zwracamy uwagę na dennice, oczyszczamy je i sprawdzamy ich zawartość. W ten sposób zdobywamy pewną informację o stanie rodziny. Możemy tam znaleźć nieżywą matkę, nieżywe larwy pszczele, pasożyty warrozy a ilość osypanej pszczoły świadczy o stanie zdrowotnym danej rodziny. Osypane pszczoły spalamy bądź zakopujemy. Podobnie postępujemy ze zmiotkami.

Po przeglądzie zmniejszamy wylotki aby do ula nie wtargnęły głodne pszczoły z innych pasiek. W czasie wiosennego przeglądu dbamy o higienę pasieczną, aby nie przenieść choroby z jednej rodziny do drugiej.

Robert Nasiłowski